รางวัลระดับภาค

ชื่อรางวัล

การแข่งขันสุดยอดทักษะสายสัญญาณ ปีที่ 11 (Cabling Contest ปีที่ 11)

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

รองชนะเลิศ อันดับ 2

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นายธนกร กองใจ

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

ครูสุธีร์ ฟูเต็มวงค์ และครูคมสัน หมื่นจันทร์ต๊ะ

ได้รับเมื่อวันที่

1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

จัดโดย

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ


รูปภาพรางวัล

รูปภาพกิจกรรม