รางวัลระดับภาค

ชื่อรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย เสื้อแจ็คเก็ตวันรุ่นหญิง (ปวช.)

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

รองชนะเลิศ อันดับ 2

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นายอดุลฤทธิ์ โกวฤทธิ์

2. นางสาวอุไลพร ใจมา

3. นายอัษฎาวุฒิ คำวงค์

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

นางสาวปรินทร  เขียวอ่อน 

ได้รับเมื่อวันที่

1 เมษายน พ.ศ. 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

จัดโดย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ


รูปภาพรางวัล