รางวัลระดับภาค

ชื่อรางวัล

รางวัล ชนะเลิศ ทักษะการออกแบบ 3D แอนิเมชั่น R-Superhero ยอดมนุษย์พันธุ์ R

ประเภทรางวัล

โล่รางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นายมงคล รำไพ

2. นายภาสกร บุญสิงห์

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

นายณัฐพงษ์  สมบัติใหม่

ได้รับเมื่อวันที่

18 มีนาคม พ.ศ. 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

จัดโดย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ


รูปภาพรางวัล