รางวัลระดับภาค

ชื่อรางวัล

รองชนะเลิศ อันดับ 1 สุดยอดทักษะสายสัญญาณและเน็ตเวิร์ก ปี 9 “Cabling & Networking Contest #9” รอบคัดเลือกภาคเหนือ

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

รองชนะเลิศ อันดับ 1

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นายนครินทร์ จุ้ยหลงเมือง

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

นายคมสัน  หมื่นจันต๊ะ 

นายสุธีร์  ฟูเต็มวงศ์

ได้รับเมื่อวันที่

27 ตุลาคม พ.ศ. 2564

บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

จัดโดย

บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำอันดับ 1 ด้านธุรกิจสายสัญญาณและอุปกรณ์ส่งสัญญาณคอมพิวเตอร์และการสื่อสารโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน จัดการแข่งขันภายใต้ความร่วมมือของสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลฯ กระทรวงศึกษาธิกา


รูปภาพกิจกรรม