รางวัลระดับภาค

ชื่อรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2 สุดยอดทักษะสายสัญญาณและเน็ตเวิร์ก ปี 9 “Cabling & Networking Contest #9” รอบคัดเลือกภาคเหนือ

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

รองชนะเลิศ อันดับ 2

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นายชยทัต อนงษ์นวน

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

นายสุธีร์ ฟูเต็มวงค์ 

นายคมสัน หมื่นจันทร์ต๊ะ

ได้รับเมื่อวันที่

27 ตุลาคม พ.ศ. 2564

แข่งขันรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom  

สุดยอดทักษะสายสัญญาณและเน็ตเวิร์ก ปี 9 “Cabling & Networking Contest #9” รอบคัดเลือกภาคเหนือ ชิงถ้วยพระราชทานและเงินรางวัล 

จัดโดย

บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำอันดับ 1 ด้านธุรกิจสายสัญญาณและอุปกรณ์ส่งสัญญาณคอมพิวเตอร์และการสื่อสารโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน จัดการแข่งขันภายใต้ความร่วมมือของสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลฯ กระทรวงศึกษาธิกา


รูปภาพกิจกรรม