รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

สถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

สถานศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

 

 

ได้รับเมื่อวันที่

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

 

 

จัดโดย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


รูปภาพรางวัล