รางวัลระดับภาค

ชื่อรางวัล

นศ.สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวด การออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายสินค้าระดับ High-end ประจำปี 2565

ประเภทรางวัล

อื่นๆ

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นายชนะพล เชื้อคำ

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

คณะครูสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

ได้รับเมื่อวันที่

12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

จัดโดย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ


รูปภาพรางวัล

รูปภาพกิจกรรม