รางวัลระดับชาติ

ชื่อรางวัล

สุดยอดทักษะสายสัญญาณและเน็ตเวิร์ก ปีท

ประเภทรางวัล

ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

อื่นๆ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นายณัฐกิตต์ ภิรมนัด

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

ครูสุธีร์ ฟูเต็มวงค์ และครูชโลธร โก้สกุล

ได้รับเมื่อวันที่

17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก

จัดโดย

บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)


รูปภาพรางวัล

รูปภาพกิจกรรม