รางวัลระดับชาติ

ชื่อรางวัล

การแข่งขันกีฬาหมากล้อม อาชีวศึกษา ครั้งที่ 19

ประเภทรางวัล

ถ้วยรางวัล

รางวัลที่ได้รับ

รองชนะเลิศ อันดับ 1

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. น.ส.ลลิตา สมเป็ง

2. น.ส.ธารน้ำ บะสิทธิ์

3. น.ส.ธัญญเรศ ศรีวิชัย

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

นายบุญมี อรุณชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ได้รับเมื่อวันที่

17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

จัดโดย

-


รูปภาพรางวัล

รูปภาพกิจกรรม