รางวัลระดับชาติ

ชื่อรางวัล

สื่อโฆษณาสินค้าสร้างสรรค์

ประเภทรางวัล

โล่รางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นายวชิราวิทย์ มหาวัน

2. นายตรีวิทย์ วงศ์สวัสดิ์

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

Natnaree Wongthima 老师

ได้รับเมื่อวันที่

2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

罗勇府罗勇工业园区技术学院

จัดโดย

วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง


รูปภาพรางวัล

รูปภาพกิจกรรม