หน้าหลัก
ข้อมูลโครงการ
โครงสร้างการบริหาร
แผนการดำเนินงาน
โครงการและกิจกรรม
ผลงาน
 

 

   
 
   
...
นักเรียน นักศึกษา ในโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จำนวน 7 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิต และจัดจำหน่ายน้ำดื่ม ณ โรงงานน้ำดื่มโพลีสตาร์ จ.ลำปาง ในวันที่ 26 สิงหาคม 2556
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นักเรียน นักศึกษา ในโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จำนวน 5 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิต และจัดจำหน่ายชมรมรักษ์สมุนไพร อ.เมือง จ.ลำปาง ในวันที่ 26 สิงหาคม 2556
   
   
 
::
รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ อ่าน ]
::
ฟอร์มแผนธุรกิจ วอศ.ลำปาง ภาคเรียนที่ 1-2559 [ ดาว์นโหลด ]
::
รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2557 [อ่าน]
::
รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2556 [อ่าน]
   
 
 


© 2013 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 272 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร.054-217101 อีเมล์ lampangvc@hotmail.com