มีนักเรียนนักศึกษาประกอบธุรกิจ จำนวน 29 คน 6 ธุรกิจ ได้แก่  
     1. ธุรกิจเบเกอรี่
   2. ธุรกิจแซนวิชจัมโบ้
   3. ธุรกิจเพาะเห็ดเพื่อสุขภาพ
   4. ธุรกิจน้ำหมักสารพัดประโยชน์
   5. ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเซรามิค
   6. ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายของที่ระลึก
 
     
   
  บุคคลภายนอกให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ และประกอบธุรกิจในรูปแบบ วิสาหกิจชุมชนได้  จำนวน 6 คน จัดตั้งและพัฒนาธุรกิจ 3 ธุรกิจ คือ  
      1. ธุรกิจร้านกาแฟ
    2. ธุรกิจถ่ายเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์
    3. ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิค
 
     
   
      1. คุ้กกี้อินทนิล
    2. โทนเนอร์มะเฟือง
 
     
   
     
      1. โครงการวิชาชีพ ในรายวิชาโครงการ (ระดับ ปวช., ปวส.)
    2. โครงงานวิทยาศาสตร์
รายละเอียด [ปี 54ปี 55]
รายละเอียด [ปี 54ปี 55]
     

 

 
 


© 2013 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 272 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร.054-217101 อีเมล์ lampangvc@hotmail.com