แผนธุรกิจข้าวกรอบ Ricy Gold จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้รับรางวัล
- แผนธุรกิจดีเด่น ได้ครอง ถ้วยรางวัล และเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทัศนศึกษา ณ ITE College East Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์
- รางวัลขวัญใจกรรมการ ได้รับบัตรกำนัลของ แบล็คแคนยอน มูลค่า 1,500 บาท

See More...

     
     
     
 

เครื่องปลูกผักเลี้ยงปลา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้รับรางวัล
- ชนะเลิศ แผนธุรกิจ ประเภทนวัตกรรม/ความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น ได้รับถ้วยรางวัล และเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

See More...

     
 

Milky Fancy Bun ซาลาเปานมสด ของวิทยาลัยอาชีว ศึกษาลำปาง ได้รับรางวัล
- ชนะเลิศแผนธุรกิจ ด้านการดำเนินงานดีเด่น ได้รับถ้วยรางวัล และเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
- ชนะเลิศการจัดนิทรรศการดีเด่น ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท

See More...

     

 

 
 


© 2013 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 272 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร.054-217101 อีเมล์ lampangvc@hotmail.com