นักศึกษาในโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาฯ เข้าดูงาน ณ ชมรมรักษ์สมุนไพรลำปาง

 
 
   
           นักเรียน นักศึกษา ในโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จำนวน 5 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิต และจัดจำหน่าย ณ ชมรมรักษ์สมุนไพรลำปาง จ.ลำปาง ในวันที่ 26 สิงหาคม 2556
 
 

   
 
 


© 2013 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 272 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร.054-217101 อีเมล์ lampangvc@hotmail.com