การเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาใหม่ จบการศึกษา ม.6 และต่างสาขาวิชา
 ประเภท : ข่าวประกาศ    อ่าน : 2,198 ครั้ง
 ประกาศ : 08 มีนาคม 2561 11:48:33    

ให้ลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน วันที่ 19 มีนาคม 2561

โดยให้รับใบลงทะเบียนที่ครูผู้สอน และชำระเงินค่าลงทะเบียนที่ห้องการเงิน (อาคาร2ชั้น1)

** เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ การโรงแรม และคอมพิวเตอร์กราฟิก ให้มาลงทะเบียนวันที่ 9 เมษายน 2561 **