กำหนดการเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน (ซัมเมอร์) ระดับ ปวส. เฉพาะ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ต่างสาขาวิชา
 ประเภท : ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา    อ่าน : 597 ครั้ง
 ประกาศ : 01 กุมภาพันธ์ 2562 13:53:18