Breaking News |  ประกาศ การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565       ประกาศ การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565       โครงการอบรมทบทวนเพื่อพัฒนาและยกระดับแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการจัดการฝึกอาชีพ อาชีวะไทยฯ ให้สอดคล้องกับการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึก       แบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564       ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร        ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย)       13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร       ร่วมสัมมนาวิชาการ 2021 China-ASEAN Vocational Education Exhibition and Forum และร่วมแข่งทักษะด้านการทำอาหารของนักศึกษาอาชีวศึกษาจีน-อาเซียน 2021(แบบออ       วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ให้การต้อนรับ นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจการจัดกิจกรรม Kick Off Pfizer in       Kick Off Pfizer in School “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน นักเรียนปลอดภัย อุ่นใจต้อนรับเปิดเทอม” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ITA / ข้อมูลสาธารณะ
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2562
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2563
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2562
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2561
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2560
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 0  
เข้าชมเดือนนี้ : 0  
เข้าชมปีนี้ : 0  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 0  

    ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมทบทวนเพื่อพัฒนาและยกระดับแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการจัดการฝึกอาชีพ อาชีวะไทยฯ ให้สอดคล้องกับการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึก [อ่าน : 13 ครั้ง]    ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [อ่าน : 138 ครั้ง]
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [อ่าน : 63 ครั้ง] ร่วมสัมมนาวิชาการ 2021 China-ASEAN Vocational Education Exhibition and Forum และร่วมแข่งทักษะด้านการทำอาหารของนักศึกษาอาชีวศึกษาจีน-อาเซียน 2021(แบบออ [อ่าน : 68 ครั้ง]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ให้การต้อนรับ นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจการจัดกิจกรรม Kick Off Pfizer in [อ่าน : 99 ครั้ง] Kick Off Pfizer in School “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน นักเรียนปลอดภัย อุ่นใจต้อนรับเปิดเทอม” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง [อ่าน : 107 ครั้ง]
   ข่าวประกาศ
    ประกาศ การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565    [อ่าน : 106 ครั้ง]
     ประกาศ การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565 ..... (อ่านต่อ)
    ประกาศ การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565    [อ่าน : 35 ครั้ง]
     ประกาศ การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศการมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564    [อ่าน : 1,024 ครั้ง]
     ประกาศการมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศปรับรูปแบบการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564    [อ่าน : 939 ครั้ง]
     ประกาศปรับรูปแบบการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ..... (อ่านต่อ)
  แจ้งครูที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ลงทะเบียน เรียนซ้ำ ปรับเกรด ขอเพิ่ม ขอถอน และลงทะเบียนรายวิชาปรับพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 1/2564)    [อ่าน : 890 ครั้ง]
     แจ้งครูที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ลงทะเบียน เรียนซ้ำ ปรับเกรด ขอเพิ่ม ขอถอน และลงทะเบียนรายวิชาปรับพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 1/2564) ..... (อ่านต่อ)
    ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
    แบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564    [อ่าน : 584 ครั้ง]
     แบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศ การพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 3)    [อ่าน : 520 ครั้ง]
     ประกาศ การพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 3) ..... (อ่านต่อ)
  ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามเกี่ยวกับการแต่งกาย ปีการศึกษา 2564    [อ่าน : 921 ครั้ง]
     ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามเกี่ยวกับการแต่งกาย ปีการศึกษา 2564 ..... (อ่านต่อ)
  แบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564    [อ่าน : 1,045 ครั้ง]
     แบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ..... (อ่านต่อ)
  แผนผังที่นั่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2    [อ่าน : 895 ครั้ง]
     แผนผังที่นั่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ..... (อ่านต่อ)
   ข่าวรับสมัครบุคลากร
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย)    [อ่าน : 261 ครั้ง]
     ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย) ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน    [อ่าน : 176 ครั้ง]
     ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบัญชี    [อ่าน : 170 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบัญชี ..... (อ่านต่อ)
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี จำนวน 1 อัตรา    [อ่าน : 318 ครั้ง]
     รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี จำนวน 1 อัตรา ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ    [อ่าน : 757 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ..... (อ่านต่อ)
   ประกาศประกวดราคา
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ ชุดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย จำนวน 1 ชุด    [อ่าน : 828 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ ชุดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย จำนวน 1 ชุด ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ตู้ปรับอุณหภูมิสำหรับดอกไม้สามประตู    [อ่าน : 716 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ตู้ปรับอุณหภูมิสำหรับดอกไม้สามประตู ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เครื่องทอผ้า 1 เครื่อง, เครื่องกรอด้าย 1 เครื่อง, เตารีดไอน้ำ 1 เครื่อง    [อ่าน : 702 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เครื่องทอผ้า 1 เครื่อง, เครื่องกรอด้าย 1 เครื่อง, เตารีดไอน้ำ 1 เครื่อง ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ เครื่องผสมอาหาร KitchenAid 5 ควอทช์, เครื่องนวด 2 แขน    [อ่าน : 725 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ เครื่องผสมอาหาร KitchenAid 5 ควอทช์, เครื่องนวด 2 แขน ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการได้แก่ เก้าอี้สำนักงาน, ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร, พัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง, เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร    [อ่าน : 728 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการได้แก่ เก้าอี้สำนักงาน, ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร, พัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง, เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์ขาวดำ ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
โครงการอบรมทบทวนเพื่อพัฒนาและยกระดับแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการจัดการฝึกอาชีพ อาชีวะไทยฯ ให้สอดคล้องกับการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึก
ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ร่วมสัมมนาวิชาการ 2021 China-ASEAN Vocational Education Exhibition and Forum และร่วมแข่งทักษะด้านการทำอาหารของนักศึกษาอาชีวศึกษาจีน-อาเซียน 2021(แบบออ
ดูรายการทั้งหมด  
วิดิทัศน์แนะนำสถานศึกษา
  วิดิทัศน์ Thai Version
  วิดิทัศน์ China Version
  วิดิทัศน์ English Version
สถานศึกษาสังกัด อศจ.ลำปาง
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
  วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
  วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
  วิทยาลัยการอาชีพเถิน
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ