กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ดูรายละเอียด
ปฎิทินปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2558 เทอม(2/2557) ดาวน์โหลด
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลด
รถตู้ Fix it และ รถมอเตอร์ไซค์ Fix it คลิ๊กเข้าชม
ประมวลภาพ งานเลี้ยงต้อนรับ ผู้อำนวยการ พรเพ็ชร ,รองผู้อำนวยการ คติ และเลี้ยงส่งรองผู้อำนวยการศิรวินันท์ คลิ๊กเข้าชม
ประมวลภาพ งานเลี้ยงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ 2557 คลิ๊กเข้าชม

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

ข่าวจากงานประชาสั่มพันธ์                                                                                                              ข่าวย้อนหลัง >>>


ดาวน์โหลดแแบบฟอร์ม แบบโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย (สผ.1 ,สผ.2) ดาวน์โหลด รายการวัสดุ


ตารางกิจกรรม LOVE ประจำปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลด
บันทึกข้อความขอนุมัติโครงการ ปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลด
ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการชมชม ดาวน์โหลด
ตัวอย่างโครงการ ปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลด

 


เเบบฟอร์มชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลด

เอกสารกำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา ดาวน์โหลด

 กิจกรรมโครงการ love Contest พร้อมกำหนดการ 2/2556

ปฏิทินภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕

ศิษย์เก่าที่กู้ยืม กยศ. ทุกคน ดาวน์โหลด
รายละเอียดสำหรับนักศึกษากองทุนกู้ยืม กยศ. 2556 ดาวน์โหลด
นักศึกษากองทุนกู้ยืม ต้องปฏิบัติดังนี้   ขั้นตอนการกรอก

 

รายชื่อนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557

ปวช.1 , ปวช.2 , ปวช.3 , ปวส.1 และ ปวส.2

รายชื่อนักเรียนนักศึกษาพ้นสภาพ ภาคเรียนที่ 1/2557 ดาวน์โหลด
สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะภาพครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
สำนักความร่วมมือ
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
 
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอชีวศึกษา
 
   
 

 

 ผู้บริหาร และคณะครู ร่วมวางพวงมาลา
เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันที่ 23 ตุลาคม 2557

คณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เข้าร่วมกิจกรรมผลิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
ณ วันที่  21-22  ตุลาคม  พ.ศ.2557

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ
คุณครูวรรณนภา ไกวัลอาภรณ์
ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ
(ด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

   
   

ประมวลภาพกิจกรรม

 

Copyright 2011 Lampang Vocational College, All right reserved
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน IE7 และ Firefox ติดต่อสอบถาม Tel .054-21 7101 หรือ 054-228024 ต่อ 1914