หนังสั้น ผลงานโดย นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ผู้บริหารสถานศึกษา


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดาวน์โหลด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม ดาวน์โหลด
รายละเอียดการเบิกค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา ระดับ ปวส. ดาวน์โหลด
เชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นเสนอราคารายละเอียดคุณลัษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดาวน์โหลด
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการบัญชี ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบัญชี าวน์โหลด
กำหนดการถ่ายรูปหมู่ นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.3 และป ปวส. 2 ดาวน์โหลด
ตารางประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา ดาวน์โหลด
รายละเอียดการให้บริการวิชาชีพในงาน Oper House "Area of Exfertise" ดาวน์โหลด
รายการแข่งขันวัดแววความถนัดด้านอาชีพ Open House "Area of Exferitse" ดาวน์โหลด
รายละเอียดการแข่งขันวิชาชีพ ต่าง ๆ ในงาน area of exfertise ดาวน์โหลด
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลด
รายละเอียดการชำระเงินค่าลงทะเบียนนักเรียนนึกศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลด
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ระดับ ปวช.1-3 ในวันที่ 14 ธ.ค. 56 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารอบรมการเขียนแผนธุรกิจ(แผนการเงิน) ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเพลงสำหรับการซ้อมพิธีลอยกะทงประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
กำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  ดาวน์โหลด
กิจกรรมโครงการ Love Contest ปีการศึกษา 2556 พร้อมตารางการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ และวิชาชีพพื้นฐานในสาขา    ดาวน์โหลด

ประกาศอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นที่
ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะ หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2556   ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดตารางตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2556    ดาวน์โหลด
ประกาศงานแนะแนว สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ยื่นกู้ กยศ.ขอเป็นผู้กู้รายใหม่ ทุกคน ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปีการศึกษา 2556    ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแแบบฟอร์ม แบบโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย (สผ.1 ,สผ.2) ดาวน์โหลด สผ. รายการวัสดุ
 

Teaser การแสดงพิธีเปิดงาน Episode of Edutainmentepisode1   episode2   episode3   episode4  episode5

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2556   ดูรายชื่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2556   ดูรายชื่อ
รายชื่อละเอียดสำหรับนักศึกษาสมัครสอบ รอบที่  1   รายละเอียด   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(ประเภทสอบเข้า) เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.  ดูรายชื่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ประเภทสอบเข้า) เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.  ดูรายชื่อ
เปิดลงทะเบียน 40 ปี บริหารธุรสารสัมพันธ์ 30 มี.ค. 56 ลงทะเบียนได้ที่นี่
แบบฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส.1 และ ปวส.2   ดาวน์โหลด
ประกาศ การประชาพิจารณ์คุณลักษณะครุภัณฑ์   รายละเอียด
ประกาศ เชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมยืนเสนอรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ รายละเอียด
ประกาศเลือนผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานขับรถ     รายละเอียด         
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์    1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     2.ครุภัณฑ์สำนักงาน    
หลักเกณฑ์การเขียนแผนธุรกิจประจำปีการศึกษา 2556   ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มโครงการ แบบฟอร์มครุภัณฑ์ แบบฟอร์มงานแผน ดาวน์โหลดได้ที่นี่    ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง  ๑.ครูพิเศษสอน    ๒.เจ้าหน้าที่       
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง  ๑.ครูพิเศษสอน    ๒.เจ้าหน้าที่       
ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ในการทำวิทยฐานะ       ดาวน์โหลด     
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู    ดาวน์โหลด   
รายละเอียดการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.1 และ ปวส.1,2   ดาวน์โหลด  
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ   ดาวน์โหลด
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา  ดาวน์โหลด    
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครู   ดาวน์โหลด      
ดาวน์โหลด ตารางสอบประจำปีการศึกษา 1/2555   ดาวน์โหลด     
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครู  ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัย   ดาวน์โหลด
ประกาศ รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการตำแหน่งครู   ดาวน์โหลด  ใบสมัคร
ประกาศ ขอเลื่อนการประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการตำแหน่ง ครู ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู ดาวน์โหลด
เผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2554  ดาวน์โหลด
เผยแพร่ รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2554 ดาวน์โหลด
ตาราง กิจกรรมโครงการ Diamond L.O.V.E. Theatre 18-22 มิถุนายน 2555 ดาวน์โหลด
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า รายละเอียด
รายนามผู้บริจาคทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง  รายละเอียด
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ปวส. ปีการศึกษา 2554 ฉบับที่ 1
ผลการทดสอบ รายบุคคล ดาวน์โหลด
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ปวช. ปีการศึกษา 2554 ฉบับที่ 1
ผลการทดสอบ รายบุคคล ดาวน์โหล
กำหนดการรับผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2554 รายละเอียดดังต่อไปนี้   ดาวน์โหลด 
กำหนดการรับผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2554 รายละเอียดดังต่อไปนี้   ดาวน์โหลด 
ดาวน์โหลดตารางคุมสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2544 ดาวน์โหลด ที่นี่
ดาวน์โหลดตารางสอบมาตรฐานประจำปีการศึกษา 2554 ดาวน์โหลด ที่นี่   
ดาวน์โหลดตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2554 ดาวน์โหลด ที่นี่
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ประเภท รับตรง   ที่นี่  
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ประเภท รับตรง  ที่นี่  
ประกาศเลื่อนกำหนดการมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประเภทรับตรง เป็นวันที่ 8 เม.ย. 55
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555 รายละเอียด
ใบลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2555 ดาวน์โหลด ที่นี่
สายการแข่งขันกีฬา อพร. ประจำปี 2554 ณ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา วันที่ 7 มกราคม 2555 รายละเอียด
รายละเอียดการชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับนักเรียน นักศึกษา โควตา ปีการศึกษา 2555 รายละเอียด
ดร.กาญจนา    ภาสุรพันธ์    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  เป็นประธานพิธีประชุมผู้ปกครอง  ปีการศึกษา 2554  รายละ้เอียด
ดร.กาญจนา  ภาสุรพันธ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักเรียน  นักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2554 รายละเอียด
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)   ประกาศ      ใบสมัคร
ประกาศ เรื่องการคัดเลือกร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง   รายละเอียด
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภท สอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ตารางสอนปรับพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2554   ดาวน์โหลดตารางสอน
ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔ (กระดาษ F4 สีขาวเท่านั้น)    ปวช   ปวส   ปวส(ม.๖)
นักศึกษาแผนวิชาประชาสัมพันธ์ ศึกษาดูงานความเป็นอยู่ในเรือนจำจังหวัดลำปาง   คลิก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางจัดกิจกรรมบริจาค โลหิต โดยมีอาจารย์และนักเรียน นักศึกษาร่วม บริจาค ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔   ณ   อาคารหอประชุมวิทยาลัยฯ   คลิก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เชิญร่วมงาน นิทรรศการ ศิลป์ “แต้มสี ตีเส้น เล่นดิน”ครั้งที่ ๒๑ ระหว่างวันที่  ๒๐ – ๒๘ มกราคม  ๒๕๕๔
ณ  อาคารหอประชุม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รายละเอียด
แบบแจ้งความประสงค์     ส่งผลงานเข้าร่วมงาน “ บ้านศิลป์ถิ่นไทย ”ระหว่างวันที่  ๒๖-๒๙  มกราคม ๒๕๕๔  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย รายละเอียด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดงานเลี้ยงอำลา ให้กับ นายปฏิเวธ พึ่งอุบล ผู้อำนวยการวิทยาลัย อาชีวศึกษาลำปาง  ในโอกาส ไปรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา กรุงเทพฯ รายละเอียด 
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เรื่อง ผลการสอบ คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด   

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เรื่อง รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เรื่องการรับสม้คร สอบคัดเืลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน) รายละเอียด ใบสมัคร
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เรื่อง ผลการคัดเลือก นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตาประจำปีการศึกษา 2554 รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษาโควต้า ระดับ ปวช. รายละเอียด  

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เรื่อง ผลการสอบ คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด  

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เรื่อง รับสมัครสอบ คัดลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เรื่อง ผลการคัดเลือก ลูกชั่วคราว (บุคลากร) รายละเอียด  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเลูกจ้างชั่วคราว วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รายละเอียด  
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน สามารถ ดาวน์โหลด ซีดี ประกอบการเรียน บทเรียนหลัีกสูตร
CAREER English ระดับ Pre-Intermediate ได้ที่นี่

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (สายการสอน) รายละเอียด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว รายละเอียด ใบสมัคร
กำหนดการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2553 ลงทะเบียนวันที่ 11-13 ตุลาคม 2553 ธนาคารไทย
พาณิชย์ เท่านั้น ชำระได้ทุกสาขาทั่วประเทศ พิมพ์รายละเอียด       การลงทะเบียน ที่นี่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ทำพิธีมอบทุนการศึกษาปีการศึกษา 2553 ให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
จำนวน 59 ทุน รวม เป็นเงินทั้งสิ้น 311,000บาท โดยมีหน่วยงาน ต่าง ๆ ใน จังหวัดลำปาง ในฐานะเจ้าของทุนร่วม พิธีรับมอบ
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รายละเ้อียด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ รายละเอียด ใบสมัคร
นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดโครงการ ปลูกป่าลดโลกร้อน ณ วณอุทยานปฏิบัติธรรมหลวงพ่อ
สุนทรมณี วันที่ 24 กรกฎาคม 2553 ภาพประกอบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นำโดยท่าน ผอ.ปฏิเวธ พึ่งอุบล ดำเนินการตามโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ ชุมชน ประจำปี
2553 (Fix it Center) ณ ศูนย์องค์ การบริหารส่วนตำบลแม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ภาพประกอบ

นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง โดย อ.วรรณนภา ไกลวัลอาภรณ์ เข้าร่วมการแข่งขัน อ่านพระธรรมพร้อมคำแปล
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ณ หอประชุม 5 สนง.คณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ภาพประกอบ

นักศึกษาแผนกวิชาคหกรรมศาสตร ชั้นปวส. วิทยาลัยอาชีว ศึกษาลำปางเข้าร่วมประกวดตกแต่งต้นเทียนพรรษาได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ  อันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ในการ ประกวดพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ในโครงการ“เย็บร้อยค่อยจีบประดิษฐ์ใบตอบ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กทม. รายละเอียด
นายวิทยา นาควิเชียร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา ลำปาง  นำบุคลากรและนักศึกษา ถวายเทียนพรรษาในเทศกาล
เข้าพรรษาและเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ณ วัดแสงเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง รายละเอียด
นายปฏิเวธ พึ่งอุบล อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2553 ณ อาคารหอประุชุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รายละเอียด
นักเรียนสาขางานการประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีว ศึกษาลำปาง ไปดูงานโรงไฟฟ้า แม่เมาะรายละเอียด
คณะกรรมการองค์การวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดพิธีรับสมาชิกใหม่  ปีการศึกษา  2553 รายละเอียด
กำหนดกาชำระเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553   รายละเอียด   ดาว์นโหลดใบลงทะเบียน
ประกาศกำหนดห้องสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2553   รายละเอียดห้องสอบ  
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ เพื่อศึกษาต่อรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2553   รายชื่อ  
นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.3 รับใบประกาศการสอบมาตรฐานวิชาชีพ สำหรับผู้ที่ผ่านรอบที่ 1 ได้ที่ห้องวัดผล
ในวันที่ 3 - 4 เมษายน 2553 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่บอร์ดหน้าห้องวัดผล   ตรวจสอบรายชื่อ
การเปิดสอนภาคฤดูร้อนรายวิชาปรับพื้นฐานเป็นกรณีพิเศษสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6
และจบต่างสาขา     รายละเอียด   
สรุปค่าใช้จ่ายของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส. 1 ปีการศึกษา 2553   รายละเอียดค่าใช้จ่าย   
รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันทำสัญญามอบตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553   รายละเอียด
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง และการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553   รายละเอียด   
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิช่าชีพ (ปวช.) และสาขาที่เปิดรับสมัครเพิ่มเติม
ปีการศึกษา 2553  รายชื่อ   
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิช่าชีพชั้นสูง (ปวส.) และสาขาที่เปิด
รับสมัครเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2553  รายชื่อ  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ เพื่อการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) รายชื่อ ห้องสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ เพื่อการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  รายชื่อ ห้องสอบ
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ิเพิ่มเติม รายละิเอียด    
นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 รอบที่ 2 ดาว์นโหลดแบบฟอร์มการลงเบียน  ดาว์นโหลด  
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2553 
ชื่อผู้สอบผ่านระดับ ปวช.   
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา
2553  ชื่อผู้สอบผ่านระดับ ปวส.    
ประกาศกำหนดห้องสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2553   รายละเอียดห้องสอบ  
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ เพื่อศึกษาต่อรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2553   รายชื่อ  
นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.3 รับใบประกาศการสอบมาตรฐานวิชาชีพ สำหรับผู้ที่ผ่านรอบที่ 1 ได้ที่ห้องวัดผล
ในวันที่ 3 - 4 เมษายน 2553 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่บอร์ดหน้าห้องวัดผล   ตรวจสอบรายชื่อ
การเปิดสอนภาคฤดูร้อนรายวิชาปรับพื้นฐานเป็นกรณีพิเศษสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6
และจบต่างสาขา     รายละเอียด   
สรุปค่าใช้จ่ายของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส. 1 ปีการศึกษา 2553   รายละเอียดค่าใช้จ่าย   
รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันทำสัญญามอบตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553   รายละเอียด
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง และการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553   รายละเอียด   
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิช่าชีพ (ปวช.) และสาขาที่เปิดรับสมัครเพิ่มเติม
ปีการศึกษา 2553  รายชื่อ   
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิช่าชีพชั้นสูง (ปวส.) และสาขาที่เปิด
รับสมัครเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2553  รายชื่อ  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ เพื่อการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) รายชื่อ ห้องสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ เพื่อการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  รายชื่อ ห้องสอบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2553 (รอบที่ 2) รายละเอียด
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552   ระดับชั้น ปวช.    ระดับชั้น ปวส.
ประกาศ งานทะเบียน เรื่อง นักศึกษาที่ัยังไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษา   รายละเอียด
ประกาศ งานกิจกรรม เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านกิจกรรมชมรม มีรายชื่อดังต่อไปนี้   รายละเอียด  
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยต้นสังกัด  รายละเอียด   
ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง  รายละเอียด       
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  รายละเอียด      
สรุปค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนของนักศึกษา ปวช. 1 ปวส.1 และ ปวส.2  รายละเอียด  
นักศึกษา แผนกคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางเข้าร่วมประกวดโครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน
ในระดับภาคเหนือ ได้รับรางวัล   รายละเอียด    
นักศึกษากองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา ขอให้ปฏิบัติดังนี้    รายละเอียด   
ประกาศ เรื่องการดาว์นโหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน เริ่มดาว์นโหลดได้ตั้งแต่วันที่ ต.ค. 52 เป็นต้นไป   
ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วครราว สายการสอน ให้มารายงานตัวในวันที่ 2 ต.ค. 52   รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายการสอน   รายละเอียด
เรียนเชิญคณะครู บุคลากรทุกท่านร่วมงาน "วันวานแห่งความทรงจำ" เกษียณอายุราชการ   กำหนดการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง    รายละิเอียด   โหลดใบสมัคร    
กำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2552    รายละเอียด
ชมรมดี.เจ.รุ่นเยาว์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  จัดกิจกรรม “ดี.เจ.จิตอาสา เพื่อช่วยเหลือสังคม”  รายละเอียด
นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  ที่ได้รับโล่รางวัลชมเชย  จากการแข่งขันทำขนมไทยประเภท
ตกแต่งขนมชั้นพระชนมายุยิ่งยืนนาน  และประเภทชุดขนมไทยชาววัง   รายละเอียด    
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  นำคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  นักศึกษา 
จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระบรมราชินีนาถ   รายละเอียด    
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดกิจกรรม งาน"วันแม่แห่งชาติ" ประจำปีการศึกษา 2552 กำหนดการจัดกิจกรรม     
่นายธเนศ  ใจเพ็ชร นักศึกษาชั้น ปวส. 2  แผนกอาหารและโภชนาการ  ที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ  และเกียรติบัตรผู้มีความประพฤติดีงามและบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา   จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หัวข้อข่าว
นางสาวภิญญดา    กุลประเสริฐ  นักเรียนชั้นปวช. 2  แผนกอาหารและโภชนาการ ที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศที่ 1 ในการแข่งขัน  “ส้มตำสยาม” ณ  โรงแรมดุสิต  ดีทู  เชียงใหม่ หัวข้อข่าว
จัดอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายละเอียดการอบรม
โครงการต้นกล้าอาชีพรุ่น 3 รับเงินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3 -14 ส.ค. 52 รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2552 ที่นี่
นางสุพิศ    ยางาม  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  เป็นประธานในพิธีเปิดกองลูกเสือวิสามัญ 
ประจำปีการศึกษา  2552   ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง หัวข้อข่าว
นายวิทยา    นาควิเชียร  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  
จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน  นักศึกษาทุกคน  และบุคลากรทางการศึกษา  หัวข้อข่าว
คณะครู  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  นำตัวแทนนักศึกษา  ชั้น ปวช.และปวส. ศึกษาดูงาน  หัว่ข้อข่าว
นางสุพิศ    ยางาม  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา
2552  ณ  อาคารหอประชุม  หัวข้อข่าว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นสาธารณกุศล หัวข้อข่าว
แบบฟอร์มเสนอโครงการและครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2553 ที่นี่
รายละเอียดโครงการต้นกล้าอาชีพ รอบ ส.ค. และ ก.ย. สมัคร ณ จุดฝึกอบรม เพิ่มเติม
จัดโครงการละลายพฤติกรรมคุณธรรมนำวิชาชีพ แก่นักศึกษาใหม่ หัวข้อข่าว
จัดโครงการพัฒนาทักษะวิจัยเพื่อประกันคุณภาพทางการศึกษา หัวข้อข่าว

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เรื่อง สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน ประกาศ
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เรื่องการจัดซื้อหนังสือ เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประกาศ
ประกาศสอบราคา เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกาศ
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานบริหารทั่วไป) ประกาศ   
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนกเลขานุการ) ประกาศ  
เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการนำเสนอผลงาน โดยวิธี ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการออกแบบแฟชั่น   รายละเอียดประกาศ   
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการนำเสนอผลงานและชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการออกแบบแฟชั่น   
ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ (1)
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสาธิตด้านอาหารและชุดปฏิบัติการครัวร้อน
สอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อกีฬาสี ปี 2552)  รายละเอียด   
ยกเลิกการประกวดราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ(1)    รายละเอียด   
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาครุภัณฑ์ 2 รายการ  รายละเอียด   
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาธิตด้านอาหารและชุดปฏิบัติการครัวร้อน     รายละเอียด   
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์(ครุภัณฑ์งานผ้า)     รายละเอียด   
ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ (1)     รายละเอียด   
ประกาศผู้ชนะการประมูลการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนและปฎิบัติการ 4 ชั้่น  รายละเิอียด    
ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น รายละเอียดเพิ่มเติม      
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (คอมพิวเตอร์) รายละเอียดเพิ่มเติม   
จัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำนักศึกษาชาย  รายละเอียดเพิ่มเติม  
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครั้งที่ 2(บัญชี) ที่นี่
ยกเลิกการสอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา(บัญชี) ที่นี่
สอบราคาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ที่นี่
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่นี่
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่2 ) ที่นี่
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(บัญชี) ที่นี่
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 1 ชุด
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

  การปฐมนเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
วันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ อาคารหอประชุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
การประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
๑๐พฤษภาคม๒๕๕๔ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ่อแฮ้วสถานีอนามัย
ท่าขัว และสถานีอนามัยม่วงแงว ออกให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it center)ศูนย์พื้นที่เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนออนไลน์ KM by LVC Learner Centerวันที่ ๑๖-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๔
ณ ห้องปฏิบัติการ ๕๔๒
นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เฝ้ารับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรดา
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ได้แก่ ๑. นายบดินทร์ กุญชร ๒. นางสาวปลายแก้ว ณ ลำปาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดโครงการ "จริยธรรมครูสู่ศิษย์" วิทยากร โดยท่าน ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔
ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เรื่องการรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔   รายละเอียดการสมัคร
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการและการประเมินโครงการวันที่ 1-2 มีนาคม 2554ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
การอบรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554ณ โรงแรมเอเซีย จังหวัดลำปาง
นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์เข้าศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี (คลอง ๖)
บรรยากาศการรับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
ชมรมห้องสมุด วืิทยาลัยอาชีวศึกษาำลำปางบริจาคหนังสือ เข้าห้องสมุดพร้อมปัญญา ณ เรือนจำกลางจังหวัดลำปาง
วันที่ 7 กันยายน 2553  ภาพประกอบ
ชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษลำปาง จัดโครงการ "แบ่งปันความรู้สู่ผู้ต้องขัง" ณ เรือนจำกลาง
จังหวัดลำปาง วันที่ 31 สิงหาคม 2553 ภาพประกอบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นำโดย ท่าน ผอ.ปฏิเวธ พึ่งอุบล ร่วมงานวันครูโลก ณ อิมแพคเมืองทองธานีระหว่างวันที่
ระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2553 ภาพประกอบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นำโดย ท่าน ผอ.ปฏิเวธ พึ่งอุบล ร่วมงาน อาชีวะล้านดวงใจถวายแม่ของแผ่นดิน ณ ถนนริม
คลอง ผดุงเกษม กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 11 -19 สิงหาคม 2553   ภาพประกอบ
นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมบริจาคโลหติ ณ อาคารหอประชุม วันที่ 29 มิ.ย. 53 ภาพประกอบ
คณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมประชุมวิชาการ การประกันคุณภาพภายใน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ณ
โรงแรมทิพย์ช้างลำปาง วันที่ 27 มิ.ย. 53 ภาพประกอบ
คณะผู้ตรวจประเมินสถานศึกษา ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยฯ ในวันที่ 17 มิ.ย. 2553 ภาพประกอบ
นักศึกษาองค์การวิชาชีพ จัดสวัสดีปีใหม่ให้กับนักศึกษา ณ หอประชุม ชั้น 2 รูปภาพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้จัดโครงการสอนภาษาอังกฤษเพิ่ิมเติม โดยเจ้าของภาษา รูปภาพ
คณะรองฯผู้อำนวยการ ครู เจ้าหน้าที่ นักการ ร่วมสวัสดีปีใหม่ท่านผู้อำนวยการ  รูปภาพ
การแข่งขัน "การเขียนแผนธุรกิจ ปี 2009 รูปภาพ
งานเลี้ยงต้อนรับ ผอ.สุพิศ ยางาม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ี  รูปภาพ
งานเลี้ยงส่่ง ผอ.สุพิศ ยางาม และต้อนรับ ผอ.ปฏิเวธ พึ่งอุบล รูปภาพ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รูปภาพ
การประชุมทางวิิชาองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 21 รูปภาพ
กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพหัวข้อ "ของดีเมืองเขลางค์" ณ งานฤดูหนาวและกาชาดนครลำปาง รูปภาพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมเปิดงานฤดูหนาวและกาชาดนครลำปาง ณ สนามกีฬา จังหวัดลำปาง รูปภาพ
คณะผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางได้เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2553 ผู้้อาวุโส รูปภาพ
คุณครูวรรณภา ไกลวัลอาภรณ์ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการคาราวานจักรยานเพื่ออนุึรักษ์เมืองเก่า รูปภาพ  
่คณะครู และนักศึกษา เข้าร่วมสืบสานประเพณีพื้นบ้าน "ตานก๋วยสลาก" ณ วัดแสงเมืองมา รูปภาพ       
นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นำโดย คุณครูวรรณภา ไกลวัลอาภรณ์ เข้าร่วมโครงการ เยาวชนกับ
การอนุรักษ์แม่น้ำวัง ของคลื่น 103. MHz อาเรดิโอ   รายละเอียด
นายภักดี ศรีอรุณ หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด ได้เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย และร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ
เสนอผลงานวิจัย ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลช กทม. รายละเอียด
นักศึกษาสาขาการตลาด นำโดยครูภักดี ศรีอรุณ ได้เข้าร่วมสัมมนาโครงการประกวดจัดทำแผนการตลาด
(MarketingPlan) ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง รายละเอียด
การประเมินคุณภาพภายใน โดยต้นสังกัด ของวิทยาลัยฯ ในวันที่ 26 - 28 ส.ค. 2552  รายละเอียด
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะกรรมการจัดสร้างอาคารเรียน ชี้สถานที่ก่อสร้างอาคาร   รายละเอียด
วิืทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดอบรมโครงการคนพันธ์ R ปลอดเอดส์ ปฏิเสธยาเสพติดช่วยเหลือสังคม  รายละเอียด


นักศึกษาคณะศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เข้าร่วมประกวดส่งเสริมศิลปินรุ่นเยาว์ ภาคเหนือ
ประจำปีการศึกษา 2552 สาขาการวาดภาพแสดงเรื่องราว (STORY BOARD)  วันที่ 7  สิงหาคม 2552  
ณ ศศิดารารีสอร์ท จ.น่าน ได้รับรางวัลชนะเลิศ   รายละเอียด

นักศึกษาแผนกศิลปกรรม เข้าร่วมโครงการประกวดภาพจิตรกรรมคุณธรรม จริยธรรม    วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2552
ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาได้รับรางวัล 4 รางวัล    รายละเอียด
คณะครู นักศึกษา แผนกวิชาบัญชี ร่วมจัดกิจกรรม น้อง - พี่ บัญชีสัมพันธ ์   รายละเอียด
คณะครู นักศึกษา แผนกวิชาบัญชี จัดการการเรียนการสอน ในหัวข้อ การเรียนบัญชีกับวิถีล้านนา รายละเีอียด
คณะครู นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2552 รายละเอียด
แผนกวิชาบัญชี จัดกิจกรรมโครงการบัญชีสัมพันธ์ "พี่ใหม่ ใจเข้มแข็ง" รายละเอียด
แผนกวิชาบัญชี จัดกิจกรรมโครงการ "น้องใหม่ ใจบริสุทธิ์" รายละเยด
อบรมหลักสูตรกลยุทธการหารายได้ในท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่นำจ่ายจังหวัดลำปาง เพิ่มเติม
ภาพพิธีการบวงสรวงพระิพิฆเนศวร์ 25 มิถุนายน 2552 มีต่อ
คณะครู นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2552 รายละเอียด
แผนกวิชาบัญชี จัดกิจกรรมโครงการบัญชีสัมพันธ์ "พี่ใหม่ ใจเข้มแข็ง" รายละเอียด
แผนกวิชาบัญชี จัดกิจกรรมโครงการ "น้องใหม่ ใจบริสุทธิ์" รายละเอียด
อบรมหลักสูตรกลยุทธการหารายได้ในท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่นำจ่ายจังหวัดลำปาง เพิ่มเติม
ภาพพิธีการบวงสรวงพระิพิฆเนศวร์ 25 มิถุนายน 2552 มีต่อ


จำนวนผู้เข้าชม

สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักพัฒนาสมรรถนะภาพครูและบุคลากรอาชีวศึกษาสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอชีวศึกษาสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษาสำนักความร่วมมือ

 
Copyright 2011 Lampang Vocational College, All right reserved
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน IE7 และ Firefox ติดต่อสอบถาม Tel.054-217101 ต่อ 1914