แผนกวิชา  | การตลาด

ครูภักดี  ศรีอรุณ
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

ครูอัมรา  ศิริประยงค์
ครูพัชรินทร์  ขุมนาค
ครูจิตต์ใส  แก้วบุญเรือง
ครูอุทุมพร  โชควัฒนพรชัย
ครูนิพนธ์  ร่องพืช
ครูณัฐนันธ์  พิริยะธนาธรรม
ครูอัยกรณ์  พันธุ์จินา
ครูกัลยา  ผลศิริ

 

   

 

 
Copyright 2011 Lampang Vocational College, All right reserved
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน IE7 และ Firefox ติดต่อสอบถาม Tel.054-217101 ต่อ 1914