ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา

    สมัครเข้าเรียน

ปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษา
รอบ
กำหนดการ
รายละเอียด
โควตา
ประกาศ
 • สมัคร วันที่ 5 ก.ย. - 30 พ.ย. 65
 • ประกาศผล วันที่ 23 พ.ย. 65
 • ชำระเงิน วันที่ 23 - 30 ธ.ค. 65
 • รายงานตัว วันที่ 23 - 30 .ค. 65
 • www.admission.vec.go.th
  www.lampangvc.ac.th

  ชำระเงินผ่านธนาคารหรือห้องการเงินวิทยาลัย
  -
  โควตา (ครูแนะแนว)
  ประกาศ

  * บุคคลทั่วไปสามารถสมัครได้
 • สมัคร วันที่ 1 ธ.ค. 65 - 31 ม.ค. 65
 • ประกาศผล วันที่ 10 ก.พ. 66
 • ชำระเงิน วันที่ 13 - 17 ก.พ. 66
 • รายงานตัวออนไลน์ วันที่ 13 - 20 ก.พ. 66
 • www.admission.vec.go.th
  www.lampangvc.ac.th

  ชำระเงินผ่านธนาคารหรือห้องการเงินวิทยาลัย
  -
  ********

  เพื่อรับข่าวสาร และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง โทร 054-217101 ต่อ 1112