ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา

    สมัครเข้าเรียน

ปีการศึกษา 2566


ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษา

รอบ กำหนดการ รายละเอียด
โควตา
ประกาศ
 • สมัคร วันที่ 5 ก.ย. - 30 พ.ย. 65
 • ประกาศผล วันที่ 23 ธ.ค. 65  
 • ชำระเงิน วันที่ 23 - 30 ธ.ค. 65 
 • รายงานตัว วันที่ 23 - 30 ธ.ค. 65 
 • เอกสารมอบตัว 
 • ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสหกรณ์ วันที่ 23 - 30 ธ.ค. 65 
โควตา (ครูแนะแนว)

* บุคคลทั่วไปสามารถสมัครได้

ประกาศ
 • สมัคร วันที่ 1 ธ.ค. 65 - 31 ม.ค. 66
 • ประกาศผล วันที่ 10 ก.พ. 66
 • ชำระเงิน วันที่ 13 - 17 ก.พ. 66
 • รายงานตัวออนไลน์ วันที่ 13 - 20 ก.พ. 66
รอบการรับปกติ

(รับตรง)

ประกาศ
 • สมัคร วันที่ 1 ก.พ. - 17 มี.ค. 66
 • ประกาศผล วันที่ 24 มี.ค. 66
 • ชำระเงิน วันที่ 13 - 17 ก.พ. 66
  - ห้องการเงิน 24 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66
  - ผ่านธนาคาร 24 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66
 • รายงานตัวออนไลน์
  วันที่ 24 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66
 • มอบตัว 8 เม.ย. 66

***********


เพื่อรับข่าวสาร และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม