ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
  ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  โครงการ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการจัดการฝึกอาชีพอาชีวะไทย  
  ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รับครุย และเครื่องหมายประกอบครุยประจำตำแหน่ง จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สา 
  รับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 รอบโควตารับตรง 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) และการวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาการตลาด (ต่อเน 
  รับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 รอบโควตารับตรง 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 
  พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง กำหนดจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 
  ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร “อ.พ.ร.สัมพันธ์” ประจำปี 2564 
  กำหนดการวันซ้อมรับประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2563 
มีข้อมูลทั้งหมด  1090  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/109

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>