ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
  ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “กองทุนการศึกษาบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด”   
  ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เรื่อง งดการรายงานตัวของผู้ที่ได้รับการตัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบโควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษ   
  ประกาศ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 
  ประกาศ เรื่อง การปิดการเรียนการสอน กรณีพิเศษเนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 (ฉบับที่ 4) 19-31 มกราคม 2564 
  รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาที่ปิดในสถานการณ์เสี่ยงต่อการติดโรคและ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2564 
  ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เรื่อง การปิดการเรียนการสอน กรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์ (COVID-19) (ฉบับที่ 3) ระหว่างวันที่ 9-18 ม.ค. 64 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางทำความสะอาดวิทยาลัยฯ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางกล่าวอวยพรปีใหม่และมอบคุกกี้คอร์นเฟลกให้แก่คณะครู และบุคลากร ในเทศกาลปีใหม่ 2564 
  งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางมอบคุกกี้คอร์นเฟลกในเทศกาลปีใหม่ 2564 
มีข้อมูลทั้งหมด  1044  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/105

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>