Breaking News |  รางวัลสถานศึกษาดีเด่น และนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2559       ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว       วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมตามรอยพ่อ       วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ       บริจาคโลหิต       สอบธรรมศึกษา       สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ครูพละ       วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางมอบเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ       วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ปฏิทินกิจกรรม
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
สาขาวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการประชาสัมพันธ์
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 6  
เข้าชมเดือนนี้ : 190  
เข้าชมปีนี้ : 15,373  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 32,665  

    ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลสถานศึกษาดีเด่น และนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2559 [อ่าน : 49 ครั้ง]    ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว [อ่าน : 34 ครั้ง]   
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมตามรอยพ่อ [อ่าน : 63 ครั้ง] วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ [อ่าน : 81 ครั้ง]
บริจาคโลหิต [อ่าน : 83 ครั้ง] สอบธรรมศึกษา [อ่าน : 47 ครั้ง]

    ข่าวประกาศ
  การรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  [อ่าน : 593 ครั้ง]
     การรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ..... (อ่านต่อ)
  การรับสมัคร นักเรียน เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช และ ปวส เป็นกรณีพิเศษ (โควตา)  [อ่าน : 1,267 ครั้ง]
     การรับสมัคร นักเรียน เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช และ ปวส เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ..... (อ่านต่อ)
  รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2559  [อ่าน : 408 ครั้ง]
     รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2559 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศจากงานลูกเสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  [อ่าน : 835 ครั้ง]
     ประกาศจากงานลูกเสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ..... (อ่านต่อ)
  อัตราค่าลงทะเบียนและกำหนดวันลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2559  [อ่าน : 5,094 ครั้ง]
     อัตราค่าลงทะเบียนและกำหนดวันลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ..... (อ่านต่อ)

    สมัครงาน
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ครูพละ  [อ่าน : 64 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ครูพละ ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ สัมภาษณ์ ครูพลศึกษา  [อ่าน : 162 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ สัมภาษณ์ ครูพลศึกษา ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ครูภาษาอังกฤษ  [อ่าน : 116 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ครูภาษาอังกฤษ ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา  [อ่าน : 126 ครั้ง]
     ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา  [อ่าน : 145 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา ..... (อ่านต่อ)

    สอบราคา/ประกวดราคา
  สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา  [อ่าน : 33 ครั้ง]
     สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องมือประจำตัวผู้เรียน แผนกวิชาออกแบบ  [อ่าน : 85 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องมือประจำตัวผู้เรียน แผนกวิชาออกแบบ ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องมือประจำตัวผู้เรียน แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  [อ่าน : 121 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องมือประจำตัวผู้เรียน แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องมือประจำตัวผู้เรียน แผนกวิชาวิจิตรศิลป์  [อ่าน : 77 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องมือประจำตัวผู้เรียน แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องมือประจำตัวผู้เรียน แผนกวิชาการบัญชี  [อ่าน : 85 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องมือประจำตัวผู้เรียน แผนกวิชาการบัญชี ..... (อ่านต่อ)

    ข่าวกิจกรรม
ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ [อ่าน : 247 ครั้ง] ชมรม R-V-Star และพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา [อ่าน : 1,354 ครั้ง]
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือวรรณกรรม "ฉันจะไม่ปล่อยมือเธอ" [อ่าน : 1,509 ครั้ง] แบ่งปันหนังสือ สู่เรือนจำ [อ่าน : 1,324 ครั้ง]
ว.อาชีวศึกษาลำปาง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 [อ่าน : 1,393 ครั้ง] ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี [อ่าน : 1,320 ครั้ง]
  NewsPhoto
รางวัลสถานศึกษาดีเด่น และนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2559
ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมตามรอยพ่อ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ
ดูรายการทั้งหมด  
 
สถานศึกษาสังกัด อศจ.ลำปาง
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
  วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
  วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
  วิทยาลัยการอาชีพเถิน
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ