Breaking News |  อัตราค่าลงทะเบียนและกำหนดวันลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2559       ร่วมงานมุทิตาจิต ข้าราชการสังกัด สอศ.        ร่วมนำเสนอนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา       ชนะเลิศการประกวดคำขวัญ กรมป่าไม้ ครบรอบ 120 ปี       นำเสนอข้อมูลงานวิจัย การดำเนินงาน ค่านิยม 12 ประการ       ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล       สัมมนาพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา       งานเกษียณอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2559       ต้อนรับนักศึกษาจากสถาบัน ITE College East ประเทศสิงคโปร์       ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือก ครู ภาษาอังกฤษ รอบ2     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ปฏิทินกิจกรรม
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
สาขาวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการประชาสัมพันธ์
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 32  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,376  
เข้าชมปีนี้ : 12,339  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 29,631  

    ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานมุทิตาจิต ข้าราชการสังกัด สอศ. [อ่าน : 30 ครั้ง]    ร่วมนำเสนอนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา [อ่าน : 14 ครั้ง]   
ชนะเลิศการประกวดคำขวัญ กรมป่าไม้ ครบรอบ 120 ปี [อ่าน : 16 ครั้ง]    นำเสนอข้อมูลงานวิจัย การดำเนินงาน ค่านิยม 12 ประการ [อ่าน : 25 ครั้ง]   
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล [อ่าน : 42 ครั้ง] สัมมนาพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา [อ่าน : 41 ครั้ง]

    ข่าวประกาศ
  อัตราค่าลงทะเบียนและกำหนดวันลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2559  [อ่าน : 500 ครั้ง]
     อัตราค่าลงทะเบียนและกำหนดวันลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ..... (อ่านต่อ)
  โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน(สำหรับผู้ว่างงาน) วิชา งานประดิษฐ์เพื่อการค้า  [อ่าน : 277 ครั้ง]
     โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน(สำหรับผู้ว่างงาน) วิชา งานประดิษฐ์เพื่อการค้า ..... (อ่านต่อ)
  การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพทยากร 2559 (แก้ไข)  [อ่าน : 621 ครั้ง]
     การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพทยากร 2559 (แก้ไข) ..... (อ่านต่อ)
  แบบฟอร์ม บันทึกขออนุมัติโครงการชมรม 2559  [อ่าน : 211 ครั้ง]
     แบบฟอร์ม บันทึกขออนุมัติโครงการชมรม 2559 ..... (อ่านต่อ)
  กำหนดการโครงการพิธ๊ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559  [อ่าน : 252 ครั้ง]
     กำหนดการโครงการพิธ๊ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ..... (อ่านต่อ)

    สมัครงาน
  ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือก ครู ภาษาอังกฤษ รอบ2  [อ่าน : 177 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือก ครู ภาษาอังกฤษ รอบ2 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการ ครู ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2  [อ่าน : 172 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการ ครู ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ..... (อ่านต่อ)
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชาการออกแบบ  [อ่าน : 236 ครั้ง]
     รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชาการออกแบบ ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ครูสอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2  [อ่าน : 264 ครั้ง]
     ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ครูสอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ครู ภาษาอังกฤษ  [อ่าน : 185 ครั้ง]
      ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ครู ภาษาอังกฤษ ..... (อ่านต่อ)

    สอบราคา/ประกวดราคา
  สอบราคาปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใน  [อ่าน : 224 ครั้ง]
     สอบราคาปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใน ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะทางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  [อ่าน : 276 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะทางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ..... (อ่านต่อ)
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 20 เครื่อง  [อ่าน : 482 ครั้ง]
     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 20 เครื่อง ..... (อ่านต่อ)
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  [อ่าน : 602 ครั้ง]
     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะคุรภัณฑ์ เครื่องฉายวีดีโอ โปรเจ็คเตอร์  [อ่าน : 1,051 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะคุรภัณฑ์ เครื่องฉายวีดีโอ โปรเจ็คเตอร์ ..... (อ่านต่อ)

    ข่าวกิจกรรม
ชมรม R-V-Star และพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา [อ่าน : 1,161 ครั้ง] กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือวรรณกรรม "ฉันจะไม่ปล่อยมือเธอ" [อ่าน : 1,286 ครั้ง]
แบ่งปันหนังสือ สู่เรือนจำ [อ่าน : 1,128 ครั้ง] ว.อาชีวศึกษาลำปาง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 [อ่าน : 1,197 ครั้ง]
ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี [อ่าน : 1,139 ครั้ง] รับเกียรติบัตรการแสดงเต้น COVER DANCE [อ่าน : 1,321 ครั้ง]
  NewsPhoto
ร่วมงานมุทิตาจิต ข้าราชการสังกัด สอศ.
ร่วมนำเสนอนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา
ชนะเลิศการประกวดคำขวัญ กรมป่าไม้ ครบรอบ 120 ปี
นำเสนอข้อมูลงานวิจัย การดำเนินงาน ค่านิยม 12 ประการ
ดูรายการทั้งหมด  
 
สถานศึกษาสังกัด อศจ.ลำปาง
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
  วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
  วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
  วิทยาลัยการอาชีพเถิน
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ