Breaking News |  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ       การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพทยากร 2559 (แก้ไข)       ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ)       วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมกิจกรรมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ       สัมภาษณ์งานนักศึกษาใหม่ระบบทวิภาคี        ว.อาชีวศึกษาลำปาง จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับ ปวช.2,3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2559       เวียนเทียนวันวิสาขบูชา       วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงาน บริหารท        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ)       ว.อาชีวศึกษาลำปาง จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ปฏิทินกิจกรรม
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
สาขาวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการประชาสัมพันธ์
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 10  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,275  
เข้าชมปีนี้ : 6,620  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 23,912  

    ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมกิจกรรมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ [อ่าน : 37 ครั้ง]    สัมภาษณ์งานนักศึกษาใหม่ระบบทวิภาคี [อ่าน : 41 ครั้ง]
ว.อาชีวศึกษาลำปาง จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับ ปวช.2,3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2559 [อ่าน : 55 ครั้ง] เวียนเทียนวันวิสาขบูชา [อ่าน : 50 ครั้ง]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงาน บริหารท [อ่าน : 98 ครั้ง] ว.อาชีวศึกษาลำปาง จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 [อ่าน : 175 ครั้ง]

    ข่าวประกาศ
    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  [อ่าน : 19 ครั้ง]
     ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ..... (อ่านต่อ)
    การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพทยากร 2559 (แก้ไข)  [อ่าน : 30 ครั้ง]
     การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพทยากร 2559 (แก้ไข) ..... (อ่านต่อ)
    ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ)  [อ่าน : 40 ครั้ง]
     ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ) ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ)  [อ่าน : 130 ครั้ง]
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ) ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)  [อ่าน : 212 ครั้ง]
     ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ..... (อ่านต่อ)
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ)   [อ่าน : 216 ครั้ง]
     รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ) ..... (อ่านต่อ)
  การแต่งกาย และกำหนดการโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปี 2559  [อ่าน : 637 ครั้ง]
     การแต่งกาย และกำหนดการโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปี 2559 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูพิเศษการตลาด และ ธุรกิจค้าปลีก)  [อ่าน : 235 ครั้ง]
     ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูพิเศษการตลาด และ ธุรกิจค้าปลีก) ..... (อ่านต่อ)

    ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  [อ่าน : 217 ครั้ง]
     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะคุรภัณฑ์ เครื่องฉายวีดีโอ โปรเจ็คเตอร์  [อ่าน : 611 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะคุรภัณฑ์ เครื่องฉายวีดีโอ โปรเจ็คเตอร์ ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะทางครุภัณฑ์ กล้องดิจิตอล  [อ่าน : 515 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะทางครุภัณฑ์ กล้องดิจิตอล ..... (อ่านต่อ)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมต (4 ชั้น)  [อ่าน : 563 ครั้ง]
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมต (4 ชั้น) ..... (อ่านต่อ)
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  [อ่าน : 635 ครั้ง]
     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ..... (อ่านต่อ)
  สอบราคาปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 1  [อ่าน : 584 ครั้ง]
     สอบราคาปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 1 ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องคอพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ประจำปีงบประมาณ 2559  [อ่าน : 571 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องคอพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ประจำปีงบประมาณ 2559 ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) งปม.2559  [อ่าน : 631 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ประจำปีงบประมาณ 2559 ..... (อ่านต่อ)

    ข่าวกิจกรรม
ชมรม R-V-Star และพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา [อ่าน : 807 ครั้ง] กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือวรรณกรรม "ฉันจะไม่ปล่อยมือเธอ" [อ่าน : 841 ครั้ง]
แบ่งปันหนังสือ สู่เรือนจำ [อ่าน : 769 ครั้ง] ว.อาชีวศึกษาลำปาง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 [อ่าน : 820 ครั้ง]
ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี [อ่าน : 791 ครั้ง] รับเกียรติบัตรการแสดงเต้น COVER DANCE [อ่าน : 887 ครั้ง]
  NewsPhoto
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมกิจกรรมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
สัมภาษณ์งานนักศึกษาใหม่ระบบทวิภาคี
ว.อาชีวศึกษาลำปาง จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับ ปวช.2,3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2559
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา
ดูรายการทั้งหมด  
 
สถานศึกษาสังกัด อศจ.ลำปาง
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
  วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
  วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
  วิทยาลัยการอาชีพเถิน
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ