ตรวจสอบ รายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพด้านล่างนี้
 
regis2557