Breaking News |  ประกาศผลการคัดเลือก ครูอาหาร และเจ้าหน้าที่งานโสต       วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัยแปรขบวนเป็นรูป “ต้นไม้ของพ่อ”       วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ        ประชุมสัมมนาสถานประกอบการและผู้ปกครองเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา        วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2559       ประกาศผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก ครูอาหาร เจ้าหน้าที่งานโสต       ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกสรรพนักงานราชการ ครูอังกฤษ       ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชาภาษาอังกฤษ       ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ       รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรณนะครั้งที่ 2 พนักงานบริหารงานทั่วไป ครูภาษาอังกฤษ     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ปฏิทินกิจกรรม
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
สาขาวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการประชาสัมพันธ์
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 42  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,280  
เข้าชมปีนี้ : 13,635  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 30,927  

    ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัยแปรขบวนเป็นรูป “ต้นไม้ของพ่อ” [อ่าน : 4 ครั้ง]    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ [อ่าน : 19 ครั้ง]   
ประชุมสัมมนาสถานประกอบการและผู้ปกครองเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา [อ่าน : 17 ครั้ง]    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2559 [อ่าน : 33 ครั้ง]   
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมลงนามน้อมรำลึกในพระ มหากรุณาธิ [อ่าน : 55 ครั้ง] วอศ.ลำปางแจกริบบิ้นดำฟรี [อ่าน : 47 ครั้ง]

    ข่าวประกาศ
  รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2559  [อ่าน : 210 ครั้ง]
     รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2559 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศจากงานลูกเสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  [อ่าน : 660 ครั้ง]
     ประกาศจากงานลูกเสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ..... (อ่านต่อ)
  อัตราค่าลงทะเบียนและกำหนดวันลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2559  [อ่าน : 4,680 ครั้ง]
     อัตราค่าลงทะเบียนและกำหนดวันลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ..... (อ่านต่อ)
  โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน(สำหรับผู้ว่างงาน) วิชา งานประดิษฐ์เพื่อการค้า  [อ่าน : 449 ครั้ง]
     โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน(สำหรับผู้ว่างงาน) วิชา งานประดิษฐ์เพื่อการค้า ..... (อ่านต่อ)
  การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพทยากร 2559 (แก้ไข)  [อ่าน : 932 ครั้ง]
     การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพทยากร 2559 (แก้ไข) ..... (อ่านต่อ)

    สมัครงาน
    ประกาศผลการคัดเลือก ครูอาหาร และเจ้าหน้าที่งานโสต  [อ่าน : 1 ครั้ง]
     ประกาศผลการคัดเลือก ครูอาหาร และเจ้าหน้าที่งานโสต ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก ครูอาหาร เจ้าหน้าที่งานโสต  [อ่าน : 84 ครั้ง]
     ประกาศผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก ครูอาหาร เจ้าหน้าที่งานโสต ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกสรรพนักงานราชการ ครูอังกฤษ  [อ่าน : 81 ครั้ง]
     ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกสรรพนักงานราชการ ครูอังกฤษ ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชาภาษาอังกฤษ  [อ่าน : 75 ครั้ง]
     ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชาภาษาอังกฤษ ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  [อ่าน : 107 ครั้ง]
     ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ..... (อ่านต่อ)

    สอบราคา/ประกวดราคา
  สอบราคาปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใน  [อ่าน : 352 ครั้ง]
     สอบราคาปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใน ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะทางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  [อ่าน : 402 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะทางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ..... (อ่านต่อ)
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 20 เครื่อง  [อ่าน : 581 ครั้ง]
     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 20 เครื่อง ..... (อ่านต่อ)
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  [อ่าน : 690 ครั้ง]
     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะคุรภัณฑ์ เครื่องฉายวีดีโอ โปรเจ็คเตอร์  [อ่าน : 1,141 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะคุรภัณฑ์ เครื่องฉายวีดีโอ โปรเจ็คเตอร์ ..... (อ่านต่อ)

    ข่าวกิจกรรม
ชมรม R-V-Star และพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา [อ่าน : 1,245 ครั้ง] กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือวรรณกรรม "ฉันจะไม่ปล่อยมือเธอ" [อ่าน : 1,382 ครั้ง]
แบ่งปันหนังสือ สู่เรือนจำ [อ่าน : 1,214 ครั้ง] ว.อาชีวศึกษาลำปาง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 [อ่าน : 1,280 ครั้ง]
ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี [อ่าน : 1,217 ครั้ง] รับเกียรติบัตรการแสดงเต้น COVER DANCE [อ่าน : 1,409 ครั้ง]
  NewsPhoto
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัยแปรขบวนเป็นรูป “ต้นไม้ของพ่อ”
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
ประชุมสัมมนาสถานประกอบการและผู้ปกครองเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2559
ดูรายการทั้งหมด  
 
สถานศึกษาสังกัด อศจ.ลำปาง
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
  วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
  วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
  วิทยาลัยการอาชีพเถิน
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ