Breaking News |  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ       ชมรมศิษย์เก่าเชิญร่วมงาน "มุฑิตาจิต แด่ ผู้มีพระคุณ"       ว.อาชีวศึกษาลำปางถวายเทียนพรรษา       ชมรมศิษย์เก่าขอเชิญร่วมงาน        รางวัลแข่งกีฬา "พญามังรายเกมส์"       ชมรม R-V-Star และพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา       ชมรม R-V-Star และพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา       กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือวรรณกรรม "ฉันจะไม่ปล่อยมือเธอ"       แบ่งปันหนังสือ สู่เรือนจำ       แบ่งปันหนังสือ สู่เรือนจำ     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ปฏิทินกิจกรรม
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
สาขาวิชา
หมวดทักษะชีวิต
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขางานการออกแบบ
สาขางานศิลปกรรมเซรามิค
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 3  
เข้าชมวันนี้ : 27  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,273  
เข้าชมปีนี้ : 7,710  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 10,320  

    ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ [อ่าน : 3 ครั้ง]    ชมรมศิษย์เก่าเชิญร่วมงาน "มุฑิตาจิต แด่ ผู้มีพระคุณ" [อ่าน : 2 ครั้ง]   
ว.อาชีวศึกษาลำปางถวายเทียนพรรษา [อ่าน : 3 ครั้ง]    รางวัลแข่งกีฬา "พญามังรายเกมส์" [อ่าน : 15 ครั้ง]   
ชมรม R-V-Star และพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา [อ่าน : 61 ครั้ง] แบ่งปันหนังสือ สู่เรือนจำ [อ่าน : 88 ครั้ง]

    ข่าวประกาศ
    ชมรมศิษย์เก่าขอเชิญร่วมงาน   [อ่าน : 6 ครั้ง]
     ชมรมศิษย์เก่าขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้มีพระคุณ ..... (อ่านต่อ)
  รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557  [อ่าน : 161 ครั้ง]
     รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศ นักศึกษาพ้นสภาพเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  [อ่าน : 214 ครั้ง]
     ประกาศ นักศึกษาพ้นสภาพเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ วิชาอาหารและโภชนาการ  [อ่าน : 222 ครั้ง]
     ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ วิชาอาหารและโภชนาการ ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ วิชาอาหารและโภชนาการ  [อ่าน : 188 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ วิชาอาหารและโภชนาการ ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สวัสดิการนักเรียนนักศึกษา  [อ่าน : 252 ครั้ง]
     ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ..... (อ่านต่อ)
  รับสมัครประชาชนเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ  [อ่าน : 263 ครั้ง]
     รับสมัครประชาชนเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ  [อ่าน : 271 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ ..... (อ่านต่อ)

    ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ต  [อ่าน : 125 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ต ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องกระจ่ายสัญญาน WIFI  [อ่าน : 104 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องกระจ่ายสัญญาน WIFI ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  [อ่าน : 108 ครั้ง]
     ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และเผยแพร่ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์  [อ่าน : 118 ครั้ง]
     ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และเผยแพร่ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ  [อ่าน : 146 ครั้ง]
     ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง  [อ่าน : 135 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ..... (อ่านต่อ)

    ข่าวกิจกรรม
ชมรม R-V-Star และพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา [อ่าน : 38 ครั้ง] กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือวรรณกรรม "ฉันจะไม่ปล่อยมือเธอ" [อ่าน : 48 ครั้ง]
แบ่งปันหนังสือ สู่เรือนจำ [อ่าน : 50 ครั้ง] ว.อาชีวศึกษาลำปาง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 [อ่าน : 96 ครั้ง]
ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี [อ่าน : 99 ครั้ง] รับเกียรติบัตรการแสดงเต้น COVER DANCE [อ่าน : 107 ครั้ง]
  NewsPhoto
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
ว.อาชีวศึกษาลำปางถวายเทียนพรรษา
รางวัลแข่งกีฬา "พญามังรายเกมส์"
ชมรม R-V-Star และพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา
ดูรายการทั้งหมด  
 
สถานศึกษาสังกัด อศจ.ลำปาง
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
  วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
  วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
  วิทยาลัยการอาชีพเถิน
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ