Breaking News |  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับ ปวช และ ปวส เพิ่มเติม       พิธีมอบประกาศนียบัตรแ่กผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 21 มี.ค.58       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับ ปวช และ ปวส       ขอแสดงความยินดีกับ อ.จิตต์ใส แก้วบุญเรือง นำนักศึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศ        ระบบอีเมล์ @lampangvc.ac.th on Google Apps สำหรับบุคลากร พร้อมใช้งานแล้ว       กิจกรรมซ้อมรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 20 มี.ค. 2558       ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน 2/2557 19 มี.ค.58 สุขสันต์วันเกิด แนะนำบุคลากรใหม่ และมอบของที่ระลึกสำหรับบ       ปิดค่ายภาษาจีน 18 มี.ค. 58       แสดงความยินดีกับ อ.วรรณนภา ไกวัลอาภรณ์ นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการสวดพระธรรมพร้อมคำแปลชิงถ       แสดงความยินดี กับ อ.สุธีร์นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ครั้งที่ 3” CABLING CONTES     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ปฏิทินกิจกรรม
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
สาขาวิชา
หมวดทักษะชีวิต
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขางานการออกแบบ
สาขางานศิลปกรรมเซรามิค
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 3  
เข้าชมเดือนนี้ : 972  
เข้าชมปีนี้ : 2,282  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 4,892  

    ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับ อ.จิตต์ใส แก้วบุญเรือง นำนักศึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศ [อ่าน : 108 ครั้ง] ระบบอีเมล์ @lampangvc.ac.th on Google Apps สำหรับบุคลากร พร้อมใช้งานแล้ว [อ่าน : 98 ครั้ง]
แสดงความยินดีกับ อ.วรรณนภา ไกวัลอาภรณ์ นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการสวดพระธรรมพร้อมคำแปลชิงถ [อ่าน : 89 ครั้ง] แสดงความยินดี กับ อ.สุธีร์นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ครั้งที่ 3” CABLING CONTES [อ่าน : 86 ครั้ง]
แสดงความยินดีกับ วอศ.ลำปางรับโล่ห์สถานศึกษาที่จัดโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 17 มี.ค.58 [อ่าน : 125 ครั้ง] แสดงความยินดีกับ วอศ.ลำปาง รับโลห์เชิดชูเกียรติ โครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2556 [อ่าน : 92 ครั้ง]

    ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับ ปวช และ ปวส เพิ่มเติม  [อ่าน : 512 ครั้ง]
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับ ปวช และ ปวส เพิ่มเติม ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับ ปวช และ ปวส  [อ่าน : 1,353 ครั้ง]
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับ ปวช และ ปวส ..... (อ่านต่อ)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  [อ่าน : 285 ครั้ง]
     ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  [อ่าน : 294 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ..... (อ่านต่อ)
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม  [อ่าน : 282 ครั้ง]
     รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม ..... (อ่านต่อ)
แบบคำร้องขอผ่อนผันใบรายงานผลการเรียน  [อ่าน : 423 ครั้ง]
      ..... (อ่านต่อ)
ปฎิทินการศึกษา 2558 สำหรับครูและเจ้าหน้าที่  [อ่าน : 228 ครั้ง]
     ปฎิทินการศึกษา 2558 สำหรับครูและเจ้าหน้าที่ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ตกกิจกรรม  [อ่าน : 309 ครั้ง]
     ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ตกกิจกรรม ..... (อ่านต่อ)

    ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  [อ่าน : 91 ครั้ง]
     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ..... (อ่านต่อ)

    ข่าวกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรแ่กผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 21 มี.ค.58 [อ่าน : 110 ครั้ง] กิจกรรมซ้อมรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 20 มี.ค. 2558 [อ่าน : 135 ครั้ง]
ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน 2/2557 19 มี.ค.58 สุขสันต์วันเกิด แนะนำบุคลากรใหม่ และมอบของที่ระลึกสำหรับบ [อ่าน : 67 ครั้ง] ปิดค่ายภาษาจีน 18 มี.ค. 58 [อ่าน : 37 ครั้ง]
พิธีเปิดโครงการอบรมค่ายภาษาจีน (Chinese Camp) 15 มี.ค. 58 [อ่าน : 81 ครั้ง] บรรยากาศการมอบตัว นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 [อ่าน : 152 ครั้ง]
  NewsPhoto
พิธีมอบประกาศนียบัตรแ่กผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 21 มี.ค.58
ขอแสดงความยินดีกับ อ.จิตต์ใส แก้วบุญเรือง นำนักศึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศ
กิจกรรมซ้อมรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 20 มี.ค. 2558
ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน 2/2557 19 มี.ค.58 สุขสันต์วันเกิด แนะนำบุคลากรใหม่ และมอบของที่ระลึกสำหรับบ
ดูรายการทั้งหมด  
 
สถานศึกษาสังกัด อศจ.ลำปาง
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
  วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
  วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
  วิทยาลัยการอาชีพเถิน
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ