Breaking News |  เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2559       วอศ.ลำปาง จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2559       การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ อศจ.ลำปาง ประจำปี 2559       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่งครู ครั้งที่2       บริษัท เอส แอนด์ พี สัมภาษณ์นักศึกษาระบบทวิภาคีเข้าฝึกอาชีพ       ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม       เชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์        แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง       วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559       ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เปิดบัญชีธนาคารโรงเรียน     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ปฏิทินกิจกรรม
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
สาขาวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการประชาสัมพันธ์
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 33  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,168  
เข้าชมปีนี้ : 7,962  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 25,254  

    ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2559 [อ่าน : 27 ครั้ง]    วอศ.ลำปาง จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2559 [อ่าน : 30 ครั้ง]   
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ อศจ.ลำปาง ประจำปี 2559 [อ่าน : 31 ครั้ง]    บริษัท เอส แอนด์ พี สัมภาษณ์นักศึกษาระบบทวิภาคีเข้าฝึกอาชีพ [อ่าน : 34 ครั้ง]   
เชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ [อ่าน : 34 ครั้ง] แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง [อ่าน : 122 ครั้ง]

    ข่าวประกาศ
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่งครู ครั้งที่2  [อ่าน : 25 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่งครู ครั้งที่2 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม  [อ่าน : 36 ครั้ง]
     ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ยาม ..... (อ่านต่อ)
  กำหนดการโครงการพิธ๊ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559  [อ่าน : 91 ครั้ง]
     กำหนดการโครงการพิธ๊ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครั้งที่ 2)   [อ่าน : 431 ครั้ง]
     ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครั้งที่ 2) ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  [อ่าน : 153 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  [อ่าน : 102 ครั้ง]
     ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ..... (อ่านต่อ)
  แบบฟอร์ม บันทึกขออนุมัติโครงการชมรม 2559  [อ่าน : 132 ครั้ง]
     แบบฟอร์ม บันทึกขออนุมัติโครงการชมรม 2559 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  [อ่าน : 174 ครั้ง]
     ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ..... (อ่านต่อ)

    ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 20 เครื่อง  [อ่าน : 177 ครั้ง]
     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 20 เครื่อง ..... (อ่านต่อ)
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  [อ่าน : 305 ครั้ง]
     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะคุรภัณฑ์ เครื่องฉายวีดีโอ โปรเจ็คเตอร์  [อ่าน : 726 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะคุรภัณฑ์ เครื่องฉายวีดีโอ โปรเจ็คเตอร์ ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะทางครุภัณฑ์ กล้องดิจิตอล  [อ่าน : 620 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะทางครุภัณฑ์ กล้องดิจิตอล ..... (อ่านต่อ)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมต (4 ชั้น)  [อ่าน : 649 ครั้ง]
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมต (4 ชั้น) ..... (อ่านต่อ)
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  [อ่าน : 743 ครั้ง]
     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ..... (อ่านต่อ)
  สอบราคาปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 1  [อ่าน : 668 ครั้ง]
     สอบราคาปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 1 ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องคอพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ประจำปีงบประมาณ 2559  [อ่าน : 659 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องคอพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ประจำปีงบประมาณ 2559 ..... (อ่านต่อ)

    ข่าวกิจกรรม
ชมรม R-V-Star และพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา [อ่าน : 887 ครั้ง] กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือวรรณกรรม "ฉันจะไม่ปล่อยมือเธอ" [อ่าน : 945 ครั้ง]
แบ่งปันหนังสือ สู่เรือนจำ [อ่าน : 853 ครั้ง] ว.อาชีวศึกษาลำปาง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 [อ่าน : 910 ครั้ง]
ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี [อ่าน : 867 ครั้ง] รับเกียรติบัตรการแสดงเต้น COVER DANCE [อ่าน : 990 ครั้ง]
  NewsPhoto
เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2559
วอศ.ลำปาง จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2559
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ อศจ.ลำปาง ประจำปี 2559
บริษัท เอส แอนด์ พี สัมภาษณ์นักศึกษาระบบทวิภาคีเข้าฝึกอาชีพ
ดูรายการทั้งหมด  
 
สถานศึกษาสังกัด อศจ.ลำปาง
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
  วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
  วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
  วิทยาลัยการอาชีพเถิน
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ