Breaking News |  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนคหกรรม บัญชี คอมพิวเตอร์)        การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2558       ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2558       ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย       วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางจัดงานแสดงมุทิต       วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางกำหนดจัดงานมุทิตาจิต ประจำปี 2558        คู่มือประชาชน ของสำนักงาน ก.พ.ร.       ประชุมโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย       ทำสัญญาเงินกู้ กยศ.รายใหม่เพิ่มเติม       รับทุนการศึกษาจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ลำปาง      
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ปฏิทินกิจกรรม
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
สาขาวิชา
หมวดทักษะชีวิต
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขางานการออกแบบ
สาขางานศิลปกรรมเซรามิค
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
สือการเรียนรู้
หมวดทักษะชีวิต
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 7  
เข้าชมเดือนนี้ : 423  
เข้าชมปีนี้ : 10,980  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 13,590  

    ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางจัดงานแสดงมุทิต [อ่าน : 105 ครั้ง] วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางกำหนดจัดงานมุทิตาจิต ประจำปี 2558 [อ่าน : 152 ครั้ง]
ประชุมโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย [อ่าน : 128 ครั้ง] ทำสัญญาเงินกู้ กยศ.รายใหม่เพิ่มเติม [อ่าน : 178 ครั้ง]
รับทุนการศึกษาจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ลำปาง [อ่าน : 143 ครั้ง] ว.อาชีวศึกษาลำปาง จัดนิทรรศการวิชาโครงการปีการศึกษา 2558 [อ่าน : 202 ครั้ง]

    ข่าวประกาศ
    รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนคหกรรม บัญชี คอมพิวเตอร์)   [อ่าน : 76 ครั้ง]
     รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนคหกรรม บัญชี คอมพิวเตอร์) ..... (อ่านต่อ)
    การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2558  [อ่าน : 2,504 ครั้ง]
     การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2558 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2558  [อ่าน : 1,157 ครั้ง]
     ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2558 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  [อ่าน : 104 ครั้ง]
     ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ..... (อ่านต่อ)
  คู่มือประชาชน ของสำนักงาน ก.พ.ร.  [อ่าน : 111 ครั้ง]
     คู่มือประชาชน ของสำนักงาน ก.พ.ร. ..... (อ่านต่อ)
  คณะกรรมการประเมินวิชาโครงการ ภาคเรียนที่ 1 / 2558  [อ่าน : 231 ครั้ง]
     คณะกรรมการประเมินวิชาโครงการ ภาคเรียนที่ 1 / 2558 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศ รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2558  [อ่าน : 390 ครั้ง]
     ประกาศ รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2558 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558  [อ่าน : 347 ครั้ง]
     ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 ..... (อ่านต่อ)

    ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
  สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา  [อ่าน : 124 ครั้ง]
     สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ความละเอียดสูง  [อ่าน : 158 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ความละเอียดสูง ..... (อ่านต่อ)

    ข่าวกิจกรรม
ชมรม R-V-Star และพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา [อ่าน : 251 ครั้ง] กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือวรรณกรรม "ฉันจะไม่ปล่อยมือเธอ" [อ่าน : 242 ครั้ง]
แบ่งปันหนังสือ สู่เรือนจำ [อ่าน : 251 ครั้ง] ว.อาชีวศึกษาลำปาง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 [อ่าน : 296 ครั้ง]
ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี [อ่าน : 270 ครั้ง] รับเกียรติบัตรการแสดงเต้น COVER DANCE [อ่าน : 314 ครั้ง]
  NewsPhoto
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางจัดงานแสดงมุทิต
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางกำหนดจัดงานมุทิตาจิต ประจำปี 2558
ประชุมโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทำสัญญาเงินกู้ กยศ.รายใหม่เพิ่มเติม
ดูรายการทั้งหมด  
 
สถานศึกษาสังกัด อศจ.ลำปาง
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
  วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
  วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
  วิทยาลัยการอาชีพเถิน
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ
olgun escort