Breaking News |  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุและเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป       การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558       ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ที่เดินทางมาส่ง อ.อรุณี ลี้จินดา        ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 รอบ 5 (รอบสุดท้าย) ระหว่างวันที่ 20 – 30 เมษายน        ประกาศ ปฏิทินกิจกรรม สำหรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558       วอศ.ลำปางขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2557 แก่ รองปณิทัติ ลี้จินดา เมื่อวันที่       ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ เมื่อ 2 เม.ย.58       ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี       ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกระดับ ปวช และ ปวส        สอบคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 4 วันที่ 29 มี.ค. 58     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ปฏิทินกิจกรรม
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
สาขาวิชา
หมวดทักษะชีวิต
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขางานการออกแบบ
สาขางานศิลปกรรมเซรามิค
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 45  
เข้าชมเดือนนี้ : 946  
เข้าชมปีนี้ : 3,317  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 5,927  

    ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ที่เดินทางมาส่ง อ.อรุณี ลี้จินดา [อ่าน : 64 ครั้ง] วอศ.ลำปางขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2557 แก่ รองปณิทัติ ลี้จินดา เมื่อวันที่ [อ่าน : 101 ครั้ง]
ขอแสดงความยินดีกับ อ.จิตต์ใส แก้วบุญเรือง นำนักศึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศ [อ่าน : 222 ครั้ง] ระบบอีเมล์ @lampangvc.ac.th on Google Apps สำหรับบุคลากร พร้อมใช้งานแล้ว [อ่าน : 190 ครั้ง]
แสดงความยินดีกับ อ.วรรณนภา ไกวัลอาภรณ์ นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการสวดพระธรรมพร้อมคำแปลชิงถ [อ่าน : 182 ครั้ง] แสดงความยินดี กับ อ.สุธีร์นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ครั้งที่ 3” CABLING CONTES [อ่าน : 180 ครั้ง]

    ข่าวประกาศ
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุและเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป  [อ่าน : 16 ครั้ง]
     รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุและเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 รอบ 5 (รอบสุดท้าย) ระหว่างวันที่ 20 – 30 เมษายน   [อ่าน : 541 ครั้ง]
     ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 รอบ 5 (รอบสุดท้าย) ระหว่างวันที่ 20 – 30 เมษายน 2558 เท่านั้น ..... (อ่านต่อ)
ประกาศ ปฏิทินกิจกรรม สำหรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558  [อ่าน : 737 ครั้ง]
     ประกาศ ปฏิทินกิจกรรม สำหรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  [อ่าน : 223 ครั้ง]
     ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2558 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกระดับ ปวช และ ปวส   [อ่าน : 1,585 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกระดับ ปวช และ ปวส ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับ ปวช และ ปวส  [อ่าน : 1,953 ครั้ง]
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับ ปวช และ ปวส ..... (อ่านต่อ)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  [อ่าน : 467 ครั้ง]
     ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  [อ่าน : 396 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ..... (อ่านต่อ)

    ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558  [อ่าน : 10 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ..... (อ่านต่อ)
สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  [อ่าน : 170 ครั้ง]
     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ..... (อ่านต่อ)

    ข่าวกิจกรรม
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ เมื่อ 2 เม.ย.58 [อ่าน : 99 ครั้ง] สอบคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 4 วันที่ 29 มี.ค. 58 [อ่าน : 221 ครั้ง]
การทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ครั้งที่ 18 วันที่ 29 มี.ค.58 [อ่าน : 103 ครั้ง] พิธีมอบประกาศนียบัตรแ่กผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 21 มี.ค.58 [อ่าน : 233 ครั้ง]
กิจกรรมซ้อมรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 20 มี.ค. 2558 [อ่าน : 200 ครั้ง] ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน 2/2557 19 มี.ค.58 สุขสันต์วันเกิด แนะนำบุคลากรใหม่ และมอบของที่ระลึกสำหรับบ [อ่าน : 140 ครั้ง]
  NewsPhoto
ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ที่เดินทางมาส่ง อ.อรุณี ลี้จินดา
วอศ.ลำปางขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2557 แก่ รองปณิทัติ ลี้จินดา เมื่อวันที่
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ เมื่อ 2 เม.ย.58
สอบคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 4 วันที่ 29 มี.ค. 58
ดูรายการทั้งหมด  
 
สถานศึกษาสังกัด อศจ.ลำปาง
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
  วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
  วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
  วิทยาลัยการอาชีพเถิน
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ