Breaking News |  ยินดีต้อนรับ       เดินทางไปส่งรองฯณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์       ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมต (4 ชั้น)       งานเลี้ยง        กิจกรรม "Big Cleaning Day"       ร่วมงานพิธี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”       รับการประเมินคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล ประจำปีการศึกษา 2558       การรับสมัครนักศีกษาเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ระดับ ปวช และ ปวส ประจำปีการศึกษา 1/2559       ชนะเลิศเหรียญทองแข่งขันกีฬาหมากล้อม       โครงการ “เฮาฮักม่อนพระยาแช่” จัดคอนเสิร์ต “รักเธอประเทศไทย หยุดมหันตภัยหมอกควัน”     
animal porno brazzers vk porno
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ปฏิทินกิจกรรม
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
สาขาวิชา
หมวดทักษะชีวิต
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบ
สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิค
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 33  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,241  
เข้าชมปีนี้ : 13,216  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 15,826  

    ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ [อ่าน : 56 ครั้ง] เดินทางไปส่งรองฯณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์ [อ่าน : 49 ครั้ง]
งานเลี้ยง [อ่าน : 77 ครั้ง] กิจกรรม "Big Cleaning Day" [อ่าน : 80 ครั้ง]
ร่วมงานพิธี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” [อ่าน : 72 ครั้ง] รับการประเมินคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล ประจำปีการศึกษา 2558 [อ่าน : 85 ครั้ง]

    ข่าวประกาศ
  การรับสมัครนักศีกษาเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ระดับ ปวช และ ปวส ประจำปีการศึกษา 1/2559  [อ่าน : 861 ครั้ง]
     การรับสมัครนักศีกษาเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ระดับ ปวช และ ปวส ประจำปีการศึกษา 1/2559 ..... (อ่านต่อ)
  ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนอาหารและโภชนาการ  [อ่าน : 108 ครั้ง]
     ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนอาหารและโภชนาการ ..... (อ่านต่อ)
  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน  [อ่าน : 117 ครั้ง]
     ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  [อ่าน : 83 ครั้ง]
     ประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ..... (อ่านต่อ)
  ข่าวประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย  [อ่าน : 188 ครั้ง]
     ข่าวประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระบมหาวิทยาลัย ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชาอาหารและโภชนาการ)  [อ่าน : 108 ครั้ง]
     ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชาอาหารและโภชนาการ) ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชาการตลาด และยาม)  [อ่าน : 121 ครั้ง]
     ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชาการตลาด และยาม) ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสาขาอาหารและโภชนาการ  [อ่าน : 96 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสาขาอาหารและโภชนาการ ..... (อ่านต่อ)

    ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมต (4 ชั้น)  [อ่าน : 33 ครั้ง]
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมต (4 ชั้น) ..... (อ่านต่อ)
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  [อ่าน : 76 ครั้ง]
     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ..... (อ่านต่อ)
  สอบราคาปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 1  [อ่าน : 57 ครั้ง]
     สอบราคาปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 1 ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องคอพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ประจำปีงบประมาณ 2559  [อ่าน : 74 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องคอพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ประจำปีงบประมาณ 2559 ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) งปม.2559  [อ่าน : 94 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ประจำปีงบประมาณ 2559 ..... (อ่านต่อ)
  สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา  [อ่าน : 221 ครั้ง]
     สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ความละเอียดสูง  [อ่าน : 244 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ความละเอียดสูง ..... (อ่านต่อ)

    ข่าวกิจกรรม
ชมรม R-V-Star และพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา [อ่าน : 335 ครั้ง] กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือวรรณกรรม "ฉันจะไม่ปล่อยมือเธอ" [อ่าน : 311 ครั้ง]
แบ่งปันหนังสือ สู่เรือนจำ [อ่าน : 320 ครั้ง] ว.อาชีวศึกษาลำปาง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 [อ่าน : 360 ครั้ง]
ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี [อ่าน : 337 ครั้ง] รับเกียรติบัตรการแสดงเต้น COVER DANCE [อ่าน : 394 ครั้ง]
  NewsPhoto
ยินดีต้อนรับ
เดินทางไปส่งรองฯณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์
งานเลี้ยง
กิจกรรม "Big Cleaning Day"
ดูรายการทั้งหมด  
 
สถานศึกษาสังกัด อศจ.ลำปาง
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
  วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
  วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
  วิทยาลัยการอาชีพเถิน
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ
olgun escort