Breaking News |  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชาอาหารและโภชนาการ)       สอนอาชีพระยะสั้นการตัดเย็บกระเป๋า       ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการโครงการทวิภาคี       ประชุมผู้ปกครองนร.นศ.ปีการศึกษา2558       ปฐมนิเทศนร.นศ.ใหม่ 2558       อบรมคุณธรรมจริยธรรมนร.นศ.ปีการศึกษา 2558       ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการระบบทวิภาคี 15 พ.ค. 58       สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2       การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและระดมทรัพยากร ประจำปีการศึกษา 2558       การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ปฏิทินกิจกรรม
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
สาขาวิชา
หมวดทักษะชีวิต
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขางานการออกแบบ
สาขางานศิลปกรรมเซรามิค
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 44  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,062  
เข้าชมปีนี้ : 4,796  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 7,406  

    ข่าวประชาสัมพันธ์
สอนอาชีพระยะสั้นการตัดเย็บกระเป๋า [อ่าน : 35 ครั้ง]    ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการโครงการทวิภาคี [อ่าน : 30 ครั้ง]   
อบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 6 พ.ค.58 [อ่าน : 158 ครั้ง] วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดงานรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง 30 เม.ย. 2558 [อ่าน : 288 ครั้ง]
ถวายพวงมาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 25 เมษา [อ่าน : 130 ครั้ง] ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษา ร่วมรดน้ำดำหัวครูผู้มีพระคุณ "กินหอมตอมม่วน และอู้เรื่องบ่าเก่า" 2 [อ่าน : 263 ครั้ง]

    ข่าวประกาศ
    รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชาอาหารและโภชนาการ)  [อ่าน : 47 ครั้ง]
     รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชาอาหารและโภชนาการ) ..... (อ่านต่อ)
  การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและระดมทรัพยากร ประจำปีการศึกษา 2558  [อ่าน : 50 ครั้ง]
     การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและระดมทรัพยากร ประจำปีการศึกษา 2558 ..... (อ่านต่อ)
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สวัสดิการนักเรียนนักศึกษา  [อ่าน : 191 ครั้ง]
     รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าพัสดุและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  [อ่าน : 95 ครั้ง]
     ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าพัสดุและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่งานบริหารงา  [อ่าน : 114 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 (เฉพาะสาขาที่ไม่เต็ม) รอบทั่วไป รอบ 6  [อ่าน : 453 ครั้ง]
     ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 (เฉพาะสาขาที่ไม่เต็ม) รอบทั่วไป รอบ 6 ..... (อ่านต่อ)
  การชำระเงินบำรุงการศึกษา สำหรับนักเรียน ปวช.2 ปวช.3 และปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  [อ่าน : 2,049 ครั้ง]
     การชำระเงินบำรุงการศึกษา สำหรับนักเรียน ปวช.2 ปวช.3 และปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ..... (อ่านต่อ)
  การประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม สำหรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558  [อ่าน : 1,202 ครั้ง]
     การประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม สำหรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 ..... (อ่านต่อ)

    ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
    สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2  [อ่าน : 16 ครั้ง]
     สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558  [อ่าน : 26 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ..... (อ่านต่อ)

    ข่าวกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนร.นศ.ปีการศึกษา2558 [อ่าน : 31 ครั้ง]    ปฐมนิเทศนร.นศ.ใหม่ 2558 [อ่าน : 34 ครั้ง]   
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนร.นศ.ปีการศึกษา 2558 [อ่าน : 18 ครั้ง]    ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการระบบทวิภาคี 15 พ.ค. 58 [อ่าน : 16 ครั้ง]   
โครงการจัดอาชีวะเพื่อสตรี ภายใต้โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพ (เย็บกระเป๋าผ้า) [อ่าน : 68 ครั้ง] ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ เมื่อ 2 เม.ย.58 [อ่าน : 308 ครั้ง]
  NewsPhoto
สอนอาชีพระยะสั้นการตัดเย็บกระเป๋า
ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการโครงการทวิภาคี
ประชุมผู้ปกครองนร.นศ.ปีการศึกษา2558
ปฐมนิเทศนร.นศ.ใหม่ 2558
ดูรายการทั้งหมด  
 
สถานศึกษาสังกัด อศจ.ลำปาง
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
  วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
  วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
  วิทยาลัยการอาชีพเถิน
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ