Breaking News |  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รับการตรวจการฝึกสถานศึกษาวิชาทหาร       ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ        พิธีปิดกีฬาอาชีวะเกมส์ภาคเหนือ และพิธีมอบธงกีฬาอาชีวะเกมส์       พิธีเปิดโครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน        วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาครบวงจร       โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน(สำหรับผู้ว่างงาน) วิชา งานประดิษฐ์เพื่อการค้า       ชมรมเศรษฐกิจพอเพียง SMART ถวายโซล่าเซลล์จำนำพรรษา        วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมแข่งขันกีฬา “ชากังราวเกมส์”       แผนกวิชาการเลขานุการ และแผนกวิชาการจัดการสำนักงานถวายเทียนพรรษา       แผนกการตลาด ถวายเทียนพรรษา     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ปฏิทินกิจกรรม
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
สาขาวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการประชาสัมพันธ์
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 17  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,207  
เข้าชมปีนี้ : 9,360  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 26,652  

    ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รับการตรวจการฝึกสถานศึกษาวิชาทหาร [อ่าน : 14 ครั้ง]    พิธีปิดกีฬาอาชีวะเกมส์ภาคเหนือ และพิธีมอบธงกีฬาอาชีวะเกมส์ [อ่าน : 29 ครั้ง]   
พิธีเปิดโครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน [อ่าน : 18 ครั้ง]    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาครบวงจร [อ่าน : 51 ครั้ง]
ชมรมเศรษฐกิจพอเพียง SMART ถวายโซล่าเซลล์จำนำพรรษา [อ่าน : 53 ครั้ง] วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมแข่งขันกีฬา “ชากังราวเกมส์” [อ่าน : 139 ครั้ง]

    ข่าวประกาศ
    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  [อ่าน : 61 ครั้ง]
     ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ..... (อ่านต่อ)
  โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน(สำหรับผู้ว่างงาน) วิชา งานประดิษฐ์เพื่อการค้า  [อ่าน : 59 ครั้ง]
     โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน(สำหรับผู้ว่างงาน) วิชา งานประดิษฐ์เพื่อการค้า ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครั้งที่ 3)   [อ่าน : 511 ครั้ง]
     ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครั้งที่ 3) ..... (อ่านต่อ)
  การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพทยากร 2559 (แก้ไข)  [อ่าน : 273 ครั้ง]
     การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพทยากร 2559 (แก้ไข) ..... (อ่านต่อ)
  แบบฟอร์ม บันทึกขออนุมัติโครงการชมรม 2559  [อ่าน : 97 ครั้ง]
     แบบฟอร์ม บันทึกขออนุมัติโครงการชมรม 2559 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  [อ่าน : 211 ครั้ง]
     ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่งครู ครั้งที่2  [อ่าน : 189 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่งครู ครั้งที่2 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม  [อ่าน : 143 ครั้ง]
     ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ยาม ..... (อ่านต่อ)

    ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 20 เครื่อง  [อ่าน : 289 ครั้ง]
     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 20 เครื่อง ..... (อ่านต่อ)
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  [อ่าน : 399 ครั้ง]
     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะคุรภัณฑ์ เครื่องฉายวีดีโอ โปรเจ็คเตอร์  [อ่าน : 815 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะคุรภัณฑ์ เครื่องฉายวีดีโอ โปรเจ็คเตอร์ ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะทางครุภัณฑ์ กล้องดิจิตอล  [อ่าน : 734 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะทางครุภัณฑ์ กล้องดิจิตอล ..... (อ่านต่อ)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมต (4 ชั้น)  [อ่าน : 737 ครั้ง]
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมต (4 ชั้น) ..... (อ่านต่อ)
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  [อ่าน : 854 ครั้ง]
     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ..... (อ่านต่อ)
  สอบราคาปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 1  [อ่าน : 768 ครั้ง]
     สอบราคาปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 1 ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องคอพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ประจำปีงบประมาณ 2559  [อ่าน : 765 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องคอพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ประจำปีงบประมาณ 2559 ..... (อ่านต่อ)

    ข่าวกิจกรรม
ชมรม R-V-Star และพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา [อ่าน : 979 ครั้ง] กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือวรรณกรรม "ฉันจะไม่ปล่อยมือเธอ" [อ่าน : 1,058 ครั้ง]
แบ่งปันหนังสือ สู่เรือนจำ [อ่าน : 946 ครั้ง] ว.อาชีวศึกษาลำปาง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 [อ่าน : 1,009 ครั้ง]
ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี [อ่าน : 961 ครั้ง] รับเกียรติบัตรการแสดงเต้น COVER DANCE [อ่าน : 1,090 ครั้ง]
  NewsPhoto
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รับการตรวจการฝึกสถานศึกษาวิชาทหาร
พิธีปิดกีฬาอาชีวะเกมส์ภาคเหนือ และพิธีมอบธงกีฬาอาชีวะเกมส์
พิธีเปิดโครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาครบวงจร
ดูรายการทั้งหมด  
 
สถานศึกษาสังกัด อศจ.ลำปาง
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
  วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
  วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
  วิทยาลัยการอาชีพเถิน
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ