054-217101

ชื่อระบบงาน

วิดีโอสอนการใช้งาน

เอกสารคู่มือ

ระบบหลักสำหรับนักเรียนนักศึกษา และผู้ปกครอง  
ระบบการใช้งานแอปพลิเคชั่น MyRMS ผ่านสมาร์ทโฟน ผู้ปกครอง (ฝ่ายวิชาการ)  
ระบบการใช้งานระบบ RMS ผ่านเว็บไซต์ ผู้ปกครอง (ฝ่ายวิชาการ)  
การตั้งค่ารับการแจ้งเตือนผ่าน LINE จากระบบ RMS  
ขั้นตอนการเข้าระบบ std 2018 ออนไลน์