054-217101

 

me

 

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง


ประวัติส่วนตัว

ที่อยู่ปัจจุบัน:

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง


ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก     ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

ปริญญาโท     ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาตรี     ศษ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช


ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน     ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

2563     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

2562     รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

2557     ครู คศ.1 รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

2554    ครู คศ.1 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

me

ว่าที่ร้อยตรี นครินทร์ สนมฉ่ำ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


ประวัติส่วนตัว

ที่อยู่ปัจจุบัน:

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง


ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท   ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี   ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต) สถาบันราชภัฏลำปาง


ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

2560   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

2559   ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการแม่เมาะ

me

นางดวงทอง รูปดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


ประวัติส่วนตัว

ที่อยู่ปัจจุบัน:

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง


ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท   ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาตรี   บธ.บ. (บริหาธุรกิจบัณฑิต) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

2560 - 2559   -

me

นายจาตุรนต์ บริจินดา

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ประวัติส่วนตัว

ที่อยู่ปัจจุบัน:

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง


ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท   ศศ.ม. (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ปริญญาตรี   น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

2560   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน

 

me

นางสาวอภิวันท์ จักรคำ

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา


ประวัติส่วนตัว

ที่อยู่ปัจจุบัน:

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง


ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท.  ศษ.ม. (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

ปริญญาตรี   วท.บ. (วิทยาศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

2562   ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

sex shop çekmeköy escort esenler escort bahçeşehir escort istanbul escort istanbul escort ümraniye escort izmir escort şişli escort şişli escort maltepe escort ümraniye escort maltepe escort taksim escort taksim escort istanbul escort şişli escort şişli escort maslak escort istanbul escort tbilisi escort beşiktaş escort şişli escort ümraniye escort mecidiyeköy escort escort bayan şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort bebek escort kadıköy escort vip escort mersin escort istanbul escorts ataköy escort avcılar escort beylikdüzü escort okmeydanı escort şişli escort tuzla escort sex shop sex shop sex shop sex shop çapa escort topkapı escort merter escort aksaray escort halkalı escort istanbul massage www.escortfly.com güneşli escort kağıthane escort bağcılar escort bakırköy escort fatih escort esenyurt escort cihangir escort zeytinburnu escort avrupa yakası escort anadolu yakası escort üsküdar escort göztepe escort şile escort adalar escort beykoz escort sancaktepe escort gebze escort başakşehir escort gaziosmanpaşa escort kuşadası escort bodrum escort marmaris escort çeşme escort antalya escort
bodrum escort