054-217101
ที่อยู่ 272 ถนนพหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000 
โทรศัพท์ 054-217101
โทรสาร 054-223058

ห่างจากศาลากลางจังหวัดเป็นระยะทาง 6 กิโลเมตร 
ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง 680 กิโลเมตร 
 
อาณาเขต               
ทิศเหนือ ติดต่อ ถนนพหลโยธิน         
ทิศใต้และทิศตะวันออก ติดต่อ โรงพยาบาลลำปาง
ทิศตะวันตก ติดต่อ ถนนป่าขาม
พื้นที่                     8 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา 
สภาพการครอบครองที่ดิน     ที่ดินราชพัสดุ
สนามกีฬา             บาสเกตบอล 1 สนาม (รวมสนามวอลเล่ย์บอล)