ประกาศการพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 4)

 [ ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ]   22 ต.ค. 2563   อ่าน : 142 ครั้ง


  ประกาศการพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 3)

 [ ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ]   22 ต.ค. 2563   อ่าน : 117 ครั้ง


  ประกาศการพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2)

 [ ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ]   22 ก.ย. 2563   อ่าน : 307 ครั้ง


  ตารางเวลารับหนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน ปวช.3 ภาคเรียนที่ 1/2563

 [ ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ]   29 มิ.ย. 2563   อ่าน : 796 ครั้ง


นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์

นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

คณะผู้บริหาร