ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 (รอบสอบคัดเลือก) 1/2564
06 พฤษภาคม, 2564
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปวช. และ ปวส. (รอบสอบคัดเลือก) ประจำปีการศึกษา 2564
06 พฤษภาคม, 2564
ประกาศการเลื่อนวันมอบตัวนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564
01 พฤษภาคม, 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก รอบสอบคัดเลือก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564
30 เมษายน, 2564
ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 (รอบโควตารับตรง) 1/2564
22 มีนาคม, 2564
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564
19 มีนาคม, 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมเอนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 เมษายน, 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมเอนกประสงค์ขนาดประมาณ 28x32x20.50ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
02 เมษายน, 2564
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์
30 มีนาคม, 2564
การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง
27 มกราคม, 2564
การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ LED TV ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง
20 มกราคม, 2564
การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ พัดลมโคตร 8 ตัว และ กล้องวงจรปิด 1 ชุด
17 ธันวาคม, 2563

ผู้อำนวยการ

นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

คณะผู้บริหาร