054-217101

ประกาศ กำหนดปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
17 เมษายน, 2567
ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. รอบทั่วไป (รับตรงขยายเวลา) ประจำปีการศึกษา 2567
03 เมษายน, 2567
การมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
02 เมษายน, 2567
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบทั่วไป)
02 เมษายน, 2567
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบทั่วไป)
31 มีนาคม, 2567
ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบทั่วไป)
26 มีนาคม, 2567

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลและความร่วมมือ จำนวน 1 อัตรา
18 เมษายน, 2567
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ล่ามภาษามือ 1 อัตรา
31 ตุลาคม, 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ล่ามภาษามือ 1 อัตรา
27 ตุลาคม, 2566
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ล่ามภาษามือ 1 อัตรา
11 ตุลาคม, 2566
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว คนงาน 1 อัตรา
29 สิงหาคม, 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
22 สิงหาคม, 2566

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการกราฟิกและการพัฒนาโปรแกรม AR ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 เมษายน, 2567
การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และ ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่
22 มีนาคม, 2567
การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1
22 มีนาคม, 2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
08 มีนาคม, 2567
ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อนครัวเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 พฤศจิกายน, 2565
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
15 พฤศจิกายน, 2565