ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
  ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2567   
  ผลงาน เครื่องดื่มเยลลี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมเม็ดบีดส์จุลินทรีย์โพรไบโอติก ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสุดยอดนวัตกรร 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมพิธีเปิดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2566 ระดับภาคเหนือ จากคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา (พ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง แสดงพลังถวายความรัก กำลังใจ ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรมถวายแด่ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น และครูผู้สอนลูกเสือ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ (พ.ส.น. 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566 เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนจบการศึกษา 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมกับ เทศบาลเมืองพิชัย และ องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย จัดพิธีลงนาม MOU โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมกับ เทศบาลเมืองพิชัย และ องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย จัดโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ (R-cheewa Fix It Center)  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดกิจกรรมมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด (กีฬาสีภายใน) ประจำปีการศึกษา 2566  
มีข้อมูลทั้งหมด  1744  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/175

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>