ประเภท : ข่าวประกาศ
  ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประกาศงดการรายงานตัวของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ และดาวน์โหลดเอกสารใบมอบตัว ประจำปีการศึกษา 2564    
   แบบฟอร์มสั่งจองชุดพละและชุดพื้นเมือง สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564   
  ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 (รอบโควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษ) 1/2564   
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 
  ประกาศ รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมประมูลร้าน เพื่อจำหน่ายอาหารในวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 
  ประกาศ การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564 
  ประกาศ การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564 
  การแบ่งกลุ่มนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าเรียนในห้องเรียนภาคเรียน 1/2563 
  ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองของผู้เรียนอาชีวศึกษา กรอกแบบติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (สำหรับผู้ปกครอง) 
  การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพทยากร 2563 
มีข้อมูลทั้งหมด  129  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>