ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย งานโสตทัศนอุปกรณ์ ระบบงานอาคารสถานที่

งานศูนย์ข้อมูล

วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : หน่วยงาน รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ รายละเอียด
10 ต.ค. 2566 LVC-004277 นางสาวภัควิภา ลีละทีป ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
04 ต.ค. 2566 LVC-004268 สายพิรุณ ปะละน่าน ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
03 ต.ค. 2566 LVC-004266 นางสาวภิญญดา ศรีใจเครือ ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
18 ก.ย. 2566 LVC-000470 วรรณา เทพฉิม ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
08 ก.ย. 2566 LVC-000460 นายทวิทย์ บัวทอง ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
28 ส.ค. 2566 LVC-000449 นางจารุณี บุษบงค์ ระบบเครือข่าย ปาริญา วงศ์ชัชวาลย์ เสร็จเรียบร้อย
23 ส.ค. 2566 LVC-000444 ชญานันทน์ ธิราช ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
10 ส.ค. 2566 LVC-000428 นายพงษ์ศักดิ์ ทองเลียบ ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
07 ส.ค. 2566 LVC-000421 อานีสรา โศภนะศุกร์ ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
19 ก.ค. 2566 LVC-000407 กัลยกร ตุ้ยบุญมา ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย

งานสื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์

วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : หน่วยงาน รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ รายละเอียด
19 ก.ค. 2567 LVC-004728 นายต่อศักดิ์ เสมอวงศ์ติ๊บ โสตทัศนอุปรณ์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
15 ก.ค. 2567 LVC-004717 asdasd ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
12 ก.ค. 2567 LVC-004713 นางสาววรรนิษา ศรียา คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
02 ก.ค. 2567 LVC-004691 ครูมายูร รัตนบุรุษ คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
01 ก.ค. 2567 LVC-004686 วรรณา เทพฉิม คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
01 ก.ค. 2567 LVC-004685 วรรณา เทพฉิม คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
26 มิ.ย. 2567 LVC-004677 นางสายรุ้ง ทวีกิตติกร คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
25 มิ.ย. 2567 LVC-004673 มทุรัตน์ดา ไชยานนท์ ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
06 มิ.ย. 2567 LVC-004648 Test คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
16 พ.ค. 2567 LVC-004603 พีระพรรณ ชัยมณี โสตทัศนอุปรณ์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม

งานอาคารสถานที่

วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : หน่วยงาน รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ รายละเอียด
23 ก.ค. 2567 LVC-004735 เบญจมาภรณ์ บุญทาคำ งานอาคารสถานที่ นายนพดล บุญยัง รอซ่อม
23 ก.ค. 2567 LVC-004734 นางสาวพัชรีพรรณ วงค์หอคำ งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
23 ก.ค. 2567 LVC-004733 นางกัลยา สันเทพ งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
23 ก.ค. 2567 LVC-004732 นางสาววรกาญจน์ มานะ งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
23 ก.ค. 2567 LVC-004731 แม่บ้านประทุม งานอาคารสถานที่ นายนพดล บุญยัง รอซ่อม
19 ก.ค. 2567 LVC-004727 นายต่อศักดิ์ เสมอวงศ์ติ๊บ งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
17 ก.ค. 2567 LVC-004726 ฉวีวรรณ เสนอาสา งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
17 ก.ค. 2567 LVC-004725 นายทวิทย์ บัวทอง งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
15 ก.ค. 2567 LVC-004722 แม่บ้านประทุม งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
27 มิ.ย. 2567 LVC-004679 เบญจมาภรณ์ บุญทาคำ งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม