ผลงานวิจัยปี 2562 ภาคเรียนที่ 2

หน่วยงาน/แผนก/งาน

บทคัดย่อ

งานวิจัย โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562
งานวิจัย โครงการผลิตจำหน่ายคุกกี้และเค้กในเทศกาลปีใหม่ 2563 (4 S Model)
งานวิจัย โครงการสอนอาชีพระยะสั้นเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2563 ให้กับประชาชน กิจกรรมการสอน 108 อาชีพ และแนะแนวทางการศึกษาต่อเส้นทางสายอาชีพ งานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2563
งานวิจัย โครงการกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2562
งานวิจัย โครงการแลกเปลี่ยนผู้บริหาร ครูและนักศึกษาระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และ National Kangshan Agricultural and Industrial Vocational Senior High School และ Taoyuan Municipal Zhong Li Commercial Senior High School ประเทศไต้หวัน
งานวิจัย โครงการนิทรรศการศิลปอาชีวศึกษา’63 ชุด “แต้มสี ตีเส้น เล่นดิน” ครั้งที่ 30
งานวิจัย โครงการกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563
งานวิจัย โครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
งานวิจัย โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562
งานวิจัย การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และควบคุมนักเรียน นักศึกษาแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
งานวิจัย โครงการจัดนิทรรศการและการประเมินผลวิชาโครงการ