ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิาชาอาหารและโภชนาการ และเจ้าหน้าที่สวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

ประเภท : ข่าวรับสมัครบุคลากร

ประกาศ 30 มิถุนายน 2563 13:38:58