แบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประเภท : ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ประกาศ 25 พฤศจิกายน 2563 16:57:54

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

( กำหนดชำระเงิน ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 )

- รายละเอียดการชำระเงิน ดาวน์โหลดรายละเอียด
- การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพทยากร คลิกที่นี้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบฟอร์มการลงทะเบียนชำระเงิน

- สำหรับนักศึกษา ปวช. 1   ดาวน์โหลด

- สำหรับนักศึกษา ปวช. 2   ดาวน์โหลด

- สำหรับนักศึกษา ปวช. 3   ดาวน์โหลด

- สำหรับนักศึกษา ปวส. 1   ดาวน์โหลด

- สำหรับนักศึกษา ปวส. 2   ดาวน์โหลด