การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้

ประเภท : ประกาศประกวดราคา

ประกาศ 25 พฤศจิกายน 2563 15:22:19