การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันเลเซอร์ขาวดำ 1 เครื่อง และ พัดลมเพดาน 2 เครื่อง

ประเภท : ประกาศประกวดราคา

ประกาศ 15 ธันวาคม 2563 14:02:45