การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ พัดลมโคตร 8 ตัว และ กล้องวงจรปิด 1 ชุด

ประเภท : ประกาศประกวดราคา

ประกาศ 17 ธันวาคม 2563 17:06:43