ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางกล่าวอวยพรปีใหม่และมอบคุกกี้คอร์นเฟลกให้แก่คณะครู และบุคลากร ในเทศกาลปีใหม่ 2564

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 06 มกราคม 2564 12:04:21

28 ธ.ค. 63 นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง กล่าวอวยพรปีใหม่และมอบคุกกี้คอร์นเฟลกให้แก่คณะครู และบุคลากรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2564 พร้อมกันนี้ นายคติ ปรีชา รองผู้อำนวยการ ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการ ณ บริเวณหน้าอาคารคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง