ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เรื่อง การปิดการเรียนการสอน กรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์ (COVID-19) (ฉบับที่ 3) ระหว่างวันที่ 9-18 ม.ค. 64

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 19 มกราคม 2564 09:06:36

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ประกาศ เรื่อง การปิดการเรียนการสอน กรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) ซึ่งได้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายไปตามพื้นที่ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น วิทยาลัยฯ จึงขยายระยะเวลาปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออกไปอีกเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 18  มกราคม 2564