วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2564

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 12 มกราคม 2564 14:17:03

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 2 ปี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2564 สมัครผ่านระบบออนไลน์  ทางระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษา (STUDENT ADMISSION SYSTEM) http://datacenter.vec.go.thระหว่างวันที่ 11 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-5421-7101, 0-5422-8024