รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาที่ปิดในสถานการณ์เสี่ยงต่อการติดโรคและ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 19 มกราคม 2564 09:06:03

13 ม.ค. 64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาที่ปิดในสถานการณ์เสี่ยงต่อการติดโรคและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากคณะกรรมการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง นำโดยนางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยมีนายคติ ปรีชา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และว่าที่ร้อยตรี นครินทร์ สนมฉ่ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครูให้ต้อนรับ และรายงานการดำเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ปิดการเรียนการสอน กรณีพิเศษ เนื่องจากเป็นสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด