ประกาศ เรื่อง การปิดการเรียนการสอน กรณีพิเศษเนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 (ฉบับที่ 4) 19-31 มกราคม 2564

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 19 มกราคม 2564 09:05:40

ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เรื่อง การปิดการเรียนการสอน กรณีพิเศษ 19-31 ม.ค. 64...วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ประกาศ เรื่อง การปิดการเรียนการสอน กรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4) โดยขยายระยะเวลาปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออกไปอีกเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564