ประกาศ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 20 มกราคม 2564 13:49:22

ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เรื่อง การเปิดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากกำหนดการเดิมขยายระยะเวลาปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 เปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ขณะนี้สถานการณ์ในจังหวัดลำปางเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น จึงกำหนดเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป