การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ LED TV ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง

ประเภท : ประกาศประกวดราคา

ประกาศ 20 มกราคม 2564 17:11:10