ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “กองทุนการศึกษาบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด”

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 26 มกราคม 2564 17:53:46

26 ม.ค. 64 นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง พร้อมด้วยครูเรืองฤทธิ์ นภาคณากร หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “กองทุนการศึกษาบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด” โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานการประชุม และคณะกรรมการจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมทันใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 อ.เมือง จ.ลำปาง