การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง

ประเภท : ประกาศประกวดราคา

ประกาศ 27 มกราคม 2564 10:20:50