รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบโควตา รับตรง)

ประเภท : ข่าวประกาศ

ประกาศ 01 กุมภาพันธ์ 2564 12:43:42

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม


กำหนดการรับสมัครรอบโควตา รับตรง

# กำหนดการ ระยะเวลา สถานที่/หมายเหตุ
1 รับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ รอบโควตา รับตรง ประจำปีการศึกษา 2564 https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=init 1 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2564 เว็บไซต์ ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ รอบโควตา รับตรง ประจำปีการศึกษา 2564 https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=init
2 พิมพ์ใบสมัครมายื่นที่ห้องทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 1 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2564 ห้องทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบโควตา รับตรง ประจำปีการศึกษา 2564 17 มีนาคม 2564 เว็บไซต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง http://www.lampangvc.ac.th

หากมีข้อสงสัยให้ติดต่ดสอบถามได้ที่งานทะเบียน 054-217101 ต่อ 1112