โครงการเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 16 กุมภาพันธ์ 2564 16:34:29

15 ก.พ. 64 นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานโครงการเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564 และพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรอาชีวศึกษา สมควรได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” และ “บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น” ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี นครินทร์ สนมฉ่ำ รองผู้อำนวยการ กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ มีผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธี แสดงความยินดี ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง