กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 02 เมษายน 2564 13:55:36

2 เม.ย. 64 ว่าที่ร้อยตรี นครินทร์ สนมฉ่ำ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นำคณะครูร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง มีกิจกรรมชมนิทรรศการ และพัฒนาโบราณวัตถุโบราณสถานในบริเวณวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง