ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมเอนกประสงค์ขนาดประมาณ 28x32x20.50ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : ประกาศประกวดราคา

ประกาศ 02 เมษายน 2564 15:16:59